Conţinutul şi formele de manifestare ale activităţii antreprenoriale sunt determinate de două grupe de factori:

 1. Factori interni
 2. Factori externi
 1. Factori interni:
  • mărimea firmei;
  • natura (tipul şi specificul activităţii) firmei;
  • personalitatea şi pregătirea întreprinzătorului;
  • nivelul de pregătire al persoanelor implicate şi cultura firmei.
 2. Factori externi:
  • caracteristicile şi funcţionalitatea sistemului economic;
  • conjunctura economiei naţionale;
  • piaţa pe care firma acţionează.

Factorii care au impact mai mare asupra performanţelor sunt mai ales factorii care ţin de întreprinzător şi de pregătirea sa antreprenorială. Factorii interni (ce aparţin de firmă) se manifestă în cadrul creat de factorii externi care prin conţinutul lor favorizant sau defavorizant pot avea un impact major asupra oricărei iniţiative antreprenoriale.

Unul dintre factorii importanţi care încorporează atât factori interni cât şi factori externi este stakeholderul. Stakeholderii cuprind atât elemente interne (proprietari, manageri, salariaţi, sindicate) cât şi elemente externe (bănci, furnizori, clienţi, administraţie publică). Stakeholderi au impact semnificativ asupra activităţii antreprenoriale, însă putem spune că factorul cu cea mai mare influenţă îl constituie întreprinzătorul prin spiritul său antreprenorial. Întreprinzătorul este fermentul care declanşează activitatea antreprenorială, fără acesta toţi ceilalţi factori fiind inerţi din punct de vedere antreprenorial.