Dacă un întreprinzător se decide să intre în afacere el trebuie să-şi stabilească obiectivele antreprenoriale concrete. Aceste obiective pot fi grupate în trei grupe:

  1. Obiective de natură personală.
  2. Obiective ale afacerii.
  3. Obiective mixte.
 1. Obiective de natură personală.

Întreprinzătorul poate avea numeroase obiective de natură personală prin care îşi justifică activitatea antreprenorială. Printre acestea se numără:

 • obiective de securitate şi siguranţă personală;
 • obiective de asigurare a unui statut social;
 • obiective de garantare a propriei independenţe;
 • obiective de reuşită în afaceri;
 • obiective privind satisfacerea eu-lui (obiective de autoîmplinire).

Aceste obiective care ţin de persoană constituie un imbold interior alimentat de setul de idei care declanşează activitatea antreprenorială.

 1. Obiective ale afacerii. Acestea cuprind:

b1. Obiective generale.

 • Prestarea de servicii utile necesare societăţii. Aceste obiective se realizează prin producerea şi/sau comercializarea unor produse şi/sau servicii;
 • Realizarea de profit care reprezintă răsplata pentru asumarea riscului investirii banilor într-o afacere;
 • Obiectivele sociale care presupun asumarea unro responsabilităţi sociale (protecţia intereselor consumatorilor, realizarea intereselor salariaţilor şi ale comunităţii din care firma face parte).

b2. Obiective subsidiare.  Sunt stabilite pentru fiecare domeniu funţional în parte (producţie, comercial, financiar-contabil, cercetare, personal). Pentru fiecare domeniu se stabilesc obiectivele care se află în interdependenţă unele cu altele.

 1. Obiective mixte.

Succesul în afaceri este mai mare atunci când obiectivele personale sunt corelate şi sunt în concordanţă cu obiectivele afacerii. Apar astfel obiectivele mixte care reprezintă o corelaţie între realizarea profitului, satisfacerea consumatorului, satisfacerea întreprinzătorului şi a salariaţilor.