Finalitatea oricărei activităţi antreprenoriale trebuie să fie prefigurată în faza de proiect a afacerii (atunci când se stabileşte necesitatea, valorile, dimensiunile şi avantajele ei) adică atunci când afacerea este definită în elementele ei esenţiale. În această etapă întreprinzătorul trebuie să cunoască principiile care vor călăuzi întreaga activitate şi constituie concepţia lui în afacere.

  1. Elaborarea de obiective, strategii şi planuri de acţiune clare ce vor fi revizuite în mod sistematic în funcţie de context;
  2. Producerea şi livrarea de bunuri şi/sau servicii pe care oamenii şi le doresc;
  3. Atragerea şi păstrarea unei clientele;
  4. Realizarea unui profit suficient pentru a atrage potenţialii investitorii şi a-i păstra pe cei existenţi;
  5. Oferirea de recompense (materiale şi morale), stimulative care să antreneze resursele umane.