Franchisingul oferă diferite avantaje întreprinzătorului:

 1. Produse şi servicii verificate;
 2. Asistenţă tehnică şi managerială. Franchisorul oferă franchisului asistenţă tehnică şi managerială încă din faza iniţială;
 3. Putere de cumpărare superioară. Făcând parte dintr-un sistem deja cunoscut, franchisingul poate avea numeroase avantaje materiale, echipamente de la furnizorii agreaţi de franchisor;
 4. Reclamă la scară naţională;
 5. Recunoaştere imediată;
 6. Asistenţă financiară pe care o acordă franchisorul;
 7. Capital de lucru mai redus;
 8. Posibilităţi de creştere superioare. Acest lucru este posibil întrucât franchisorul acordă prin contractul de franciză dreptul exclusiv de vânzare într-o anumită zonă;
 9. Standarde recunoscute. Franchisorul impune standarde recunoscute şi apreciate de clienţi.

Dezavantajele franchisingului:

 1. Costul ridicat al francizei. Toate avantajele pe care le oferă franchisorul costă. Costul francizei cuprinde: suma iniţială de achiziţie a francizei, un anumit procent din profit ca redevenţă, cheltuieli de reclamă pe parcursul activităţii;
 2. Dependenţa puternică faţă de franchisor. Este un impediment pentru pesoanele cu un spirit de independenţă ridicat;
 3. Aşteptări neîmplinite. Unii franchisori nu îşi ţin toate promisiunile făcute. De aceea franchisul trebuie să fie atent la încheierea contractului de franciză;
 4. Expirarea termenului francizei. Francizele sunt vâdute pentru o perioadă determinată (5-20 de ani). După aceea se încheie un nou contract care presupune cheltuieli suplimentare;
 5. Restricţii privind vânzarea francizei. Dacă franchisul doreşte să vândă franciza el nu o poate face decât cu acordul franchisorului şi numai către o persoană agreată de el.