Orice strategie trebuie sǎ furnizeze cadrul şi coordonatele generale ale dezvoltǎrii şi eficienţei viitoare a firmei. Calitatea strategiei firmei de comerţ şi turism depinde de gradul de realism al acesteia. Realismul strategiei este determinat de câteva aspecte:

 • calitatea previziunii;
 • evaluarea corectǎ a potenţialului şi capacitǎţii competitive a firmei;
 • cunoaşterea, cuantificarea şi ierarhizarea factorilor de influenţǎ externi;
 • cunoaşterea şi anticiparea operativǎ a unor influenţe neprevǎzute;
 • spiritul întreprinzǎtor şi capacitatea managerialǎ a întreprinzǎtorului.

O strategie realistǎ şi performantǎ trebuie sǎ studieze şi sǎ gǎseascǎ soluţii la o serie de

probleme viitoare:

 • raportul cerere/ ofertǎ pe piaţǎ;
 • de unde, cât, şi cum se cumpǎrǎ;
 • ce mǎrfuri şi servicii sunt profitabile;
 • dacǎ putem sǎ oferim ceva în plus consumatorilor în raport cu concurenţa;
 • dacǎ pot fi descurajaţi legal concurenţii prin preţ, servicii, calitate;
 • care este cea mai adecvatǎ politicǎ de preţuri (mari, mijlocii, mici);
 • de unde se va asigura capitalul necesar;
 • ce destinaţie va avea profitul;
 • dacǎ motivaţia salariaţilor este suficientǎ;
 • dacǎ politica de personal este corectǎ;
 • colaborarea cu sindicatele.