Economia naţională este compusă din întreprinderi (firme economice), ele fiind

unităţile de bază ale acesteia. Firmele economice au un rol hotărâtor, întrucât în cadrul acestora se

produc bunuri materiale, se prestează servicii, se execută lucrări, într-un cuvânt se realizează

toate formele de activitate economică.

            Firmele economice sunt organizate într-un mod specific în vederea atingerii unor

obiective prestabilite. Abordarea firmei economice (întreprinderii comerciale) necesită mai întâi cunoaşterea conceptului de întreprindere ( firmă).

            Există numeroase modalităţi de a defini întreprinderea :

  • Alain Cotta defineşte întreprinderea ca un ansamblu de factori de producţie reuniţi sub autoritatea unui individ (întreprinzător) sau a unui grup, cu scopul de a obţine un câştig bănesc ca urmare a producerii de bunuri si servicii destinate pieţei.
  • Victor Beretta afirmǎ cǎ: întreprinderea  este un sistem care transformă resurse variate în vederea atingerii obiectivelor esenţiale şi care există în interacţiune cu mediul său ambiant.
  • După Francois Perroux, întreprinderea este microcosmosul economiei de piaţă moderne. Ea este inima producţiei, repartiţiei şi schimbului.
  • În S.U.A., firma este definită ca fiind o entitate socio-economică ce desfaşoară o activitate lucrativă pe cont propiu şi plăteşte impozite.
  • În România, specialiştii definesc firma comercială ca fiind unitatea producătoare de

bază ce se caracterizează prin :

  • un gen specific de activitate, funcţionalitate şi organizare tehnologică ;
  • capacitatea de a produce anumite bunuri, de a se conduce şi autogestiona ;
  • autonomia sa financiară.