Definirea mediului ambiant nu este simplǎ. Existǎ numeroase modalităţi de a-l defini. Diferitele definiţii ale acestui concept exprimă de fapt complexitatea lui, multiplele sale interdependenţe şi componente.

Mediul ambiant (extern) al firmei comerciale este alcătuit din ansamblul factorilor exogeni de natura economică, socială, tehnologică, culturală, politică, demografică, geografică şi internaţională care influenţează:

  • stabilirea obiectivelor;
  • obţinerea şi alocarea resurselor;
  • fundamentarea planului;
  • adoptarea şi aplicarea deciziilor de management;
  • alegerea structurilor organizatorice adecvate;
  • performanţele firmei.

Analiza diferitelor caracteristici ale mediului ambiant (extern) şi a efectelor acestora asupra managementului firmei comerciale pune în evidenţă trei tipuri de mediu:

  1. Mediu stabil, specific perioadelor în care evoluţia fenomenelor este lentă, schimbările sunt rare, de mică amploare şi uşor previzibile. Acest tip de mediu este din ce în ce mai puţin întâlnit.
  2. Mediu instabil (schimbător) este caracterizat prin frecvente schimbări în majoritatea componentelor sale. Este tipul obişnuit de mediu cu care se confruntă firmele comerciale din aproape toate domeniile.

Confruntarea cu acest tip de mediu solicită firmelor comerciale o atitudine prospectivǎ, anticiparea direcţiei şi dimensiunilor schimbărilor şi creşterea aptitudinilor de adaptare la schimbare.

  1. Mediu turbulent este mediul ostil firmei, punând-o în dificultatea de adaptare şi chiar de supravieţuire. Schimbările componentelor sale sunt bruşte, imprevizibile, conducând la modificări substanţiale în fizionomia mediului cu incidenţe profunde asupra activitǎţii firmei.