Numeroase lucrări de specialitate au preferat elementele care sunt considerate esenţiale pentru înfiinţarea unei întreprinderi.

* Un specialist britanic (Timmons) menţionează trei elemente esenţiale pentru desfăşurarea unei afaceri:

  1. a) existenţa unei oportunităţi a pieţei care poate fi valorificată;
  2. b) întreprinzătorul sau echipa antreprenorială care sa fie capabili să valorifice oportunităţile;
  3. c) resursele necesare pentru fructificarea oportunităţilor de afaceri.

 * Ritchie şi Gibbs consideră că pentru lansarea unei afaceri sunt esenţiali următorii factori:

  • ideea de afacere bazată pe o reală oportunitate a pieţei;
  • calificarea, cunoştinţele şi experienţa întreprinzătorului în domeniul afacerii;
  • existenţa resurselor necesare şi găsirea căilor pentru obţinerea lor;
  • existenţa unor motivaţii bine fundamentate;
  • parteneriatul care se bazează pe două elemente:
  • poziţionarea clară a partenerilor printr-o definire riguroasă a rolului managerial al fiecăruia;
  • existenţa unor obiective comune (divergenţa obiectivelor poate ridica mari divergenţe manageriale; de exemplu unul din asociaţi urmăreşte confortul lui şi al familiei, în timp ce celălalt urmăreşte investirea profitului pentru dezvoltarea întreprinderii).