Acest proces cuprinde următoarele etape:

Etapa I : Stabilirea unor obiective şi scopuri realiste cu privire la cumpărarea unei afaceri.

Etapa a II-a: Cercetarea pieţei.

Trebuie evaluată corect cererea şi oferta existente pe piaţă. Este recomandat un studiu de fezabilitate în marketing care să indice populaţia, structura pe vârste, pe niveluri de venituri, mărimea pieţei, cota parte din piaţa pe care dorim s-o câştigăm, concurenţii, investitorii, impactul schimbărilor previzibile.

Etapa a III-a: Cunoaşterea motivelor schimbărilor.

Cele mai obişnuite motive invocate pentru retragerea din afacere sunt: pensionarea, boala, probleme familiale, apartiţia altor oportunităţi. De cele mai multe ori aceste motive nu sunt sincere. De aceea cumpărătorul trebuie să contacteze clienţii, furnizorii, concurenţii, salariaţii, foştii proprietari, băncile pentru a cunoaşte adevăratul motiv al vânzării.

Etapa a IV-a: Evaluarea situaţiei finaciare

Cumpărătorul trebuie să analizeze informaţiile financiare utile din bilanţ, rezultatele financiare, registrele contabile, situaţia patrimoniului.

Etapa a V-a: Evaluarea situaţiei bunurilor tangibile şi intangibile.

Starea fizică a bunurilor tangibile se poate constata imediat. Bunurile intangibile se referă la „good will” (însemnând capacitatea firmei de a fi profitabilă). Evaluarea acesteia nu se poate măsura direct. De aceea se vor procura informaţii de la clienţi, furnizori, parteneri de afaceri ai firmei.

 

Etapa a VI-a: Evaluarea relaţiilor de muncă, a moralului salariaţilor şi a productivităţii.

Etapa a VII-a: Investigarea aspectelor legale ale continuării activităţii.

Trebuie ştiut dacă firma nu este în litigiu cu alte firme, dreptul de proprietate, dacă firma este ipotecată sau dacă este acţionată în justiţie de furnizori sau clienţi.

Etapa a VIII-a. Determinarea valorii afacerii.

            Este cea mai dificilă etapă a procesului de cumpărare a unei afaceri. Calcularea valorii activelor tangibile nu este dificilă. Dificilă este starea climatului valorii organizaţionale şi a good-will-ulului firmei.

Etapa a IX-a. Elaborarea ofertei de cumpărare.

            Oferta de cumpărare trebuie să precizeze: preţul oferit, modul de plată, condiţiile de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, clauza privind preluarea personalului, asistenţa din partea vânzătorului.

Etapa a X-a. Negocierea cumpărării şi încheierea afacerii.

Oferta de cumpărare trebuie prezentată vânzătorului. De regulă, oferta nu se acceptă direct fără negociere şi termen. La negociere nu trebuie confundat preţul cu valoarea tranzacţiei.