loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Protecţia proprietăţii intelectuale reprezintă una dintre problemele managementului organizaţiei de care depinde prosperitatea firmei. În optica omului de afaceri, elementele proprietăţii intelectuale sunt bunuri cu valoare economică ce pot fi exploatate în interesul firmei.

Interesul întreprinderilor cu privire la obiectele proprietăţii industriale trebuie privit din două puncte de vedere: al protecţiei contra folosirii acestor elemente de către alte firme, situaţie ilustrată în capitolul 2.2, şi pentru eliminarea riscului ca firma să comită infracţiunea de contrafacere, chiar şi involuntar, utilizând soluţii tehnice care fac obiectul unor titluri de proprietate industrială. În acest scop este importantă obţinerea de informaţii cu privire la statutul juridic al unor produse: dacă este protejat sau nu (pe teritoriul României sau în alte zone în care se intenţionează să exporte produsul), cine este titularul drepturilor de proprietate, dacă protecţia este sau nu în vigoare.

Beneficiarul acestor informaţii poate evita comiterea infracţiunii de contrafacere pe diverse căi, cum ar fi:

  • modificarea produsului, căutându-se variante de ocolire a soluţiei tehnice protejate;
  • valorificarea elementelor ce fac obiectul unor titluri de proprietate industrială în afara teritoriului pe care soluţia este protejată;
  • identificarea titularului de brevet pentru a putea fi, eventual, contactat în vederea unui transfer de drepturi.

Politica unei întreprinderi în domeniul proprietăţii intelectuale depinde de mai mulţi factori: caracteristicile sectorului industrial şi ale pieţei în care se manifestă, puterea economică a firmei şi a concurenţei, dimensiunea afacerii etc. Firmele mari acordă o mare atenţie protecţiei rezultatelor activităţii de concepţie, excelând printr-o politică agresivă de protecţie a proprietăţii industriale. Acest lucru este firesc, deoarece au tot interesul să-şi păstreze avantajele concurenţiale prin asimilarea în fabricaţie a unor produse noi şi să obţină avantaje economice din exploatarea elementelor de proprietate industrială ale firmei.

Problemele esenţiale ce revin managementului proprietăţii intelectuale sunt:

  • înţelegerea, la toate nivelurile de conducere, a esenţei drepturilor de proprietate industrială;
  • utilizarea eficientă a informaţiilor tehnice şi juridice din domeniul proprietăţii industriale la fundamentarea deciziilor privind inovarea tehnologică în cadrul întreprinderii;
  • dezvoltarea, la nivel de firmă, a unei politici eficiente de protejare şi valorificare a drepturilor de proprietate.

Decizia privind protecţia proprietăţii industriale nu este simplă: are la bază studii complexe, de piaţă şi de evaluare a fezabilităţii tehnice a soluţiilor. Trebuie, de asemenea, să se ia în considerare aspectele financiare şi să se estimeze avantajele economice ale brevetării, pentru a se stabili dacă se justifică protecţia sau este mai avantajos pentru întreprindere să nu divulge concurenţilor anumite informaţii tehnologice. 

În cadrul economiei moderne, managementul proprietăţii intelectuale şi industriale este sprijinit, de regulă, de consilieri în proprietate industrială. Prezenţa acestor specialişti este importantă, având în vedere mulţimea şi complexitatea problemelor asociate proprietăţii industriale. Nu întâmplător firma Siemens AG are 450 specialişti în proprietate industrială şi un buget anual alocat acestui scop de circa 100 milioane DM[1].

Managementul proprietăţii industriale nu este specific doar întreprinderilor mari, ci este important şi pentru IMM-uri. Evident, resursele limitate de care acestea dispun impun un mod diferit de rezolvare a protecţiei proprietăţii industriale. Semnalăm în primul rând faptul că întreprinderile mici şi mijlocii nu pot angaja consilieri în proprietate industrială, ci apelează la specialişti din exterior pentru realizarea protecţiei proprietăţii industriale şi consultanţă. De asemenea, este importantă evaluarea cât se poate de corectă a fezabilităţii noilor soluţii tehnice, pentru a decide dacă protecţia oficială (prin brevet de invenţie sau certificat de înregistrare) este justificată din punct de vedere economic sau este preferabil să se păstreze secretul asupra informaţiilor. Exploatarea inteligentă a drepturilor de proprietate industrială poate constitui şi în întreprinderile mici un important factor de succes.

 

[1] Strenc, A.C..,  Vasilescu, I. - De ce proprietate industrială pentru IMM-uri? Revista Română de Proprietate Industrială nr. 2/1995, p. 5.

Loading...