Conţinutul activităţii de relaţii publice se circumscrie procesului de comunicare, sistemului de relaţii publice, activităţii de planificare comunicaţională şi a metodelor, tehnicilor si canalelor de informare publică. Funcţii importante în activitatea de relaţii publice deţin comunicarea directă, informarea publică şi opinia publică, privite ca domenii fundamentale de comunicare. De asemenea, trebuie avut în vedere  managementul  relaţiilor publice, relaţiile cu comunitatea locală, modul de formare a imaginii publice a organizatiei, protectia impotriva dezinformării şi relaţiile publice in gestionarea crizelor.

Conţinutul activităţii de relaţii publice rezultă şi din activitatea practică organizată şi desfăşurată în cadrul procesului de comunicare. În mod concret, specialiştii în relaţii publice se ocupă cu următoarele activităţi: redactarea de comunicate, consilierea conducătorilor organizaţiei, cercetarea şi evaluarea publicului unei organizaţii, organizarea de evenimente cu caracter comunicativ, planificarea şi impelmentarea unor campanii de comunicare etc.

În activitatea de relaţii publice este important să se analizeze tendinţele spre care se îndreaptă organizaţia, să se anticipeze consecinţele pozitive sau negative ale unei acţiuni şi să se conceapă programe concordante cu interesele organizaţiei şi cele ale publicului în care să se prevadă modalităţi de convingere a publicului despre necesitatea unor acţiuni şi stabilirea unor relaţii de încredere între organizaţie şi public.

Lucrările de specialitate evidenţiază o diversitate de roluri de conducere şi de execuţie care se îndeplinesc în domeniul relaţiilor publice. Cele mai importante pot fi următoarele:

  • Rolul de manager al comunicării: specialiştii planifică şi conduc programe de relaţii publice, consiliază liderii şi iau decizii privind politica de comunicare a organizaţiei. În organigrama instituţiei apar funcţii de experţi şi specialişti în comunicare, cu atribuţii de conducere, de asigurare a legăturii cu presa, de interpretare şi de mediere;
  • Rolul de legătură cu mass-media: specialiştii menţin contactele cu presa şi asigură comunicarea în interiorul organizaţiei şi în exteriorul acesteia;
  • Rolul de reprezentare: specialiştii reprezintă organizaţia la diferite evenimente;
  • Rolul de tehnician al comunicării: acest specialist aplică deciziile luate, scrie, editează, produce materiale audiovizuale, sigle, grafice şi alte mesaje specifice relaţiilor publice.