1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Expresie a libertăţii muncii, demisia reprezintă denunţarea contractului individual de muncă de către salariat. Actul unilateral de voinţă a salariatului trebuie exprimat într-o notificare scrisă care nu trebuie motivată (dar care trebuie comunicată angajatorului).

Demisia nu este o cerere de încetare a contractului individual de muncă, ci o notificare fermă a încetării acestuia. Demisia nu poate fi refuzată deoarece este un act unilateral, o denunţare permisă de lege, iar aprobarea angajatorului nu este necesară (după cum şi motivarea demisiei e facultativă).

Totuşi, o denunţare intempestivă a contractului de muncă de către salariat ar putea fi de natură să aducă prejudicii angajatorului. Prin urmare, salariatul care demisionează este obligat să acorde şi să respecte un termen de preaviz, timp în care eventual angajatorul i-ar putea căuta un înlocuitor.

Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau după caz cel stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi, respectiv, 30 de zile calendaristice în cazul celor care ocupă funcţii de conducere. Pe durata preavizului contractul de muncă îşi produce toate efectele.

Nerespectarea preavizului poate atrage aplicarea de sancţiuni disciplinare de către angajator. În situaţia în care în perioada de preaviz contractul e suspendat, conform legii şi termenul de preaviz va fi suspendat în mod corespunzător.

În mod excepţional, salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.

Contractul de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale la acest termen de către angajator.

Termenul de preaviz curge de la data comunicării demisiei către angajator. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia               prin         orice       mijloc     de            probă. La demisie se poate apela indiferent de

tipul contractului individual       de muncă (în sensul că acesta poate fi încheiat fie cu

normă întreagă, fie cu timp parţial, pe durată determinată sau nedeterminată).

Loading...