Cetăţenii RM se pot asocia liber în partide şi în alte organizaţii social-politice, care contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi, în condiţiile legii, participă la alegeri.

Potrivit legii privind partidele politice, acestea din urmă sunt asociaţii benevole, cu statut de persoană juridică, formate de cetăţenii RM cu drept de vot, care, prin activităţi comune şi în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi realizarea voinţei lor politice. Partidele politice promovează valorile democratice şi pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă, prin înaintarea şi susţinerea candidaţilor, la alegeri şi la constituirea autorităţilor publice, stimulează participarea cetăţenilor la alegeri, participă, prin reprezentanţii lor, la exercitarea în mod legal a puterii în stat, în vederea realizării voinţei lor politice, partidele se pot afilia organizaţiilor politice internaţionale.

Pe teritoriul Republicii Moldova sunt interzise partidele constituite din cetăţeni străini, constituirea şi activitatea partidelor, altor organizaţii politice ale statelor străine, precum şi a filialelor şi structurilor acestora.

Nici o persoană nu poate fi constrânsă să adere sau să nu adere la un partid politic. Partidele politice sînt înregistrate la Ministerul Justiției al RM.