loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
  1. Organizaţia este un sistem complex, întrucât încorporează resurse umane, materiale, financiare şi informaţionale, fiecare dintre acestea fiind alcătuită dintr-o varietate de elemente.
  2. Întreprinderea este un sistem socio-economic, în sensul că grupele de salariaţi ai cărei componenţi se află în strânsă interdependenţă, desfăşoară procese de muncă generatoare de noi valori de întrebuinţare. În acest sens, foarte mare importanţă o prezintă calitatea, profesionalismul resurselor umane din respectiva organizaţie.
  3. Organizaţia este un sistem deschis, transparent, adică se manifestă ca o componentă a numeroase alte sisteme cu care se află în relaţii continue pe multiple planuri. Caracterul său de sistem deschis se manifestă prin fluxul de intrări – utilaje, materii prime, materiale, combustibili, informaţii, şi prin ieşirile sale, în principal prin produse, servicii, bani.
  4. Organizaţia este un sistem organic adaptiv, adică se schimbă permanent, sub influenţa factorilor endogeni şi exogeni, adaptându-se atât la evoluţia pieţei, cât şi la cerinţele generate de dinamica susţinută a resurselor încorporate.
  5. Firma este un sistem tehnico-material, în sensul că între mijloacele de muncă, materiile prime şi materialele utilizate în cadrul său există anumite legături care se manifestă prin dependenţa tehnologică dintre subdiviziunile sale, cu prioritate între compartimentele între care se realizează activităţi de producţie.
  6. Firmele industriale din România au un caracter predominant operaţional., adică cea mai mare parte a proceselor de muncă din cadrul acestora au un caracter efectuoriu.
Loading...