loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Constituţia. Deşi este principalul izvor pentru dreptul constituţional, Constituţia Republicii Moldova este un izvor important şi pentru dreptul muncii, deoarece: 1) unele drepturi fundamentale ale cetăţenilor sînt legate de muncă şi interesează aşadar dreptul muncii (dreptul de afiliere la sindicate (art. 42), dreptul la muncă şi la protecţia muncii (art. 43), dreptul la grevă (art. 45)); 2) principiile fundamentale ale dreptului muncii au ca izvor primar chiar textele constituţionale (interzicerea muncii forţate - art. 44 etc.).

Codul muncii din 28 martie 2003 reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, jurisdicţia muncii, precum şi alte raporturi legate nemijlocit de raporturile de muncă.

Codul muncii se prezintă ca un act legislativ care cuprinde într-un sistem unitar cele mai importante norme juridice din ramura dreptului muncii. El fixează conţinutul tuturor instituţiilor dreptului muncii.

Codul muncii consfinţeşte cele mai importante principii ale reglementării juridice a relaţiilor de muncă şi stabileşte statutul juridic al salariatului şi angajatorului.

Alte acte legislative. Raporturile juridice de muncă sînt reglementate şi de alte acte legislative. În această privinţă se cer menţionate următoarele aspecte:

  • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008,;
  • Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002;
  • Legea RM privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nr. 102-XV din 13 martie 2003.

Actele normative subordonate legii. Această categorie de acte normative se elaborează pe baza şi în vederea executării legilor. Din acest motiv, se cer a fi reţinute următoarele aspecte: a) actele normative subordonate legii (hotărîrile Guvernului RM, regulamentele şi instrucţiunile ministerelor şi departamentelor ş.a.) urmează să fie elaborate în conformitate cu legile în vigoare; b) ele nu pot conţine reglementări primare; c) ele trebuie să se înscrie în limitele competenţelor materiale şi teritoriale ale organului care le emite.

Loading...