loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prin suspendare a contractului individual de muncă se înţelege survenirea anumitor obstacole (sub formă de acţiuni sau cazuri de forţă majoră) în urma cărora intervine suspendarea principalelor efecte ale CIM. Sub acest aspect suspendarea CIM diferă de încetarea contractului.

Principala diferenţă constă în faptul că în urma suspendării CIM intervine doar suspendarea efectelor principale ale contractului care sunt plata salariului şi prestarea muncii.

În cazul încetării contractului de muncă are loc încetarea tuturor efectelor contractului şi nu doar, a prestării muncii şi plăţii salariului.

Suspendarea contractului individual de muncă poate fi generată atît de factori exteriori cît şi de factori interiori.

Factorii exteriori presupun lipsa manifestării de voinţă a părţilor pe cănd factorii interiori presupun existenţa voinţei uneia din părţi sau ale ambelor părţi contractante, din acest considerent suspendarea contractului individual de muncă art.75 CM poate interveni în următoarele circumstanţe:

 • În urma circumstanţelor care nu depind de voinţa părţilor
 • La iniţiativa ambelor părţi (acordul lor)
 • La iniţiativa angajatorului.
 • La iniţiativa salariatului

Indiferent de cauza care a determinat suspendarea contractului individual de muncă, ea întotdeauna este temporară şi parţială.

Caracterul temporar al suspendării contractului individual de muncă înseamnă în sine că cauzele care au dus la suspendarea contractului adică au împiedicat derularea de mai departe a contractului poartă întotdeauna caracter temporar.

Suspendarea permanentă a CIM nu există indiferent de existenţa sau inexistenţa voinţei părţilor.

Caracterul parţial al CIM constă în faptul că suspendarea nu se extinde asupra tuturor efectelor contractului ci doar asupra salariului şi prestării muncii. În acest sens celelalte efecte îşi menţin acţiunea altfel spus suspendarea contractului de muncă aduce atingerea conţinutului contractului numai cu efect parţial.

Conform prevederilor legale există 4 tipuri de suspendare a contractului individual de muncă(sus).

Din prima grupă fac parte cazurile de suspendare a contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor şi anume următoarele cazuri:

 1. concediu de maternitate;
 2. boală sau traumatism;
 3. carantină;
 4. încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil;
 5. forţă majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea raporturilor de muncă;
 6. trimitere în instanţa de judecată a dosarului penal privind comiterea de către salariat a unei infracţiuni incompatibile cu munca prestată, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti;
 7. omiteri, din vina salariatului, a termenului de trecere a controlului medical;
 8. depistare, conform certificatului medical, a contraindicaţiilor care nu permit îndeplinirea muncii specificate în contractul individual de muncă;
 9. cerere a organelor de control sau de drept, conform legislaţiei în vigoare;
 10. j) prezentare la locul de muncă în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, constatată prin certificatul eliberat de instituţia medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor; k) aflare în grevă, declrrată conform prezentului cod;
 11. l) stabilire pe termen determinat a gradului de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; precum şi m) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.precum şi-n alte cazuri stabilite de legislaţia în vigoare.

Toate cazurile de suspendare menţionate de legiuitor în acest grup pot fi la rîndul lor divizate în 2 părţi:

 • Cazurile de suspendare a contractului individual de muncă la iniţiativa unei persoane terţe
 • Cazurile de suspendare a contractului individual de muncă în lipsa iniţiativei inclusiv şi a unui terţ (evenimente)

Din prima parte fac parte cazurile de disciplinare a CIM la cererea organelor de control precum şi trimiterea în instanţă pentru examinare a dosarului penal intentat personal cu statut de salariat.

De aceea de a 2 parte sunt cel mai des cazurile de forţă majoră care de asemenea au drept efect suspendarea CIM prin acordul părţilor.

CIM poate fi suspendat prin acordul părţilor care trebuie să fie exprimat în forma scrisă în următoarele cazuri:

 1. Acordarea concediului fără plată pe o perioadă mai mult de o lună
 2. Urmare a unui curs de formare profesională sau de stagiere cu scoaterea din activitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice
 3. Detaşarea
 4. Şomajul tehnic
 5. Îngrijirea copilului bolnav cu vîrstă de pînă la 10 ani
 6. Îngrijirea unui copil invalid ş.a.

CIM la iniţiativa angajatorului. CIM poate fi suspendat în conformitate cu art.78 CM la iniţiativa angajatorului exprimată în formă scrisă în următoarele cazuri:

 • • Pe durata efectuării anchetei de serviciului Suspendarea CIM poate avea loc şi în alte cazuri stabilite de lege. CIM la iniţiativa salariatului. CIM se suspendă în următoarele cazuri:
  1. concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 6 ani;
  2. concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la un an, conform certificatului medical;
 1. urmare a unui curs de formare profesională în afara unităţii, potrivit art.214 alin.(3);
 2. ocupare a unei funcţii elective în autorităţile publice, în organele sindicale sau în cele patronale;
 1. condiţii de muncă nesatisfăcătoare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în

muncă;

În toate aceste cazuri pentru suspendarea contractului este suficientă doar manifestarea de voinţă a salariatului chiar şi în lipsa acordului angajatorului.

Loading...