loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prin metoda de reglementare se înţelege totalitatea mijloacelor folosite de stat pentru a influienţa o anumită categorie de relaţii sociale. Se cunosc mai multe metode de reglementare: autoritarismul, autonomismul, de recomandare, etc. În dreptul civil statul foloseşte metoda reglementării autoritare şi metoda autonomismului sau cum mai este numită metoda autorizării părţilor.

a). Metoda reglementării autoritare reprezintă situaţia în care statul îşi impune voinţa sa în mod expres, părţile fiind ţinute în aşi conforma conduita căruia ia fost prescrisă. În dreptul civil ea este folosită într-o măsură mai redusă. Asta înseamnă că statul adoptă în reglementarea relaţiilor civile norme imperative care au un caracter obligatoriu, în sensul că de la ele părţile nu pot deroga. Aceste norme sînt de două feluri:

  • onerative - care prevăd expres obligaţia de a a vea o anumită conduită.

--- prohibitive - care interzic expres şi categoric o anumită conduită.

b). Metoda autorizării părţilor reprezintă acea situaţia în care statul permite subiectelor de drept să stabilească limitele conduitei lor în cadrul raportului juridic respectiv. Dacă părţile nu stabilesc astel de regurli, vor fi aplicabile cele prevăzute de lege. In acest caz, statul adoptă, pentru reglementarea relaţiilor sociale, norme cu caracter dispozitiv. Aceste norme pot fi de doua feluri:

  • permisive sînt acele regli de conduită care permite subiectelor de drept să aibă o anumită conduită, care depinde de voinţa lor.
  • supletive sînt acelea care lasă la laititudinea părţilor să-şi stabilesca prin acordul lor de voinţă o anumită conduită, ci numai în lipsa acesteia să fie obligatorie conduita prescrisă de o astfel de normă juridică.
Loading...