loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Din dispoziţiile art.. 295 C. civ., reese că sînt bunuri consumptibile bunurile a căror întrebuinţare obişnuită implică înstrăinarea ori consumarea substanţei. Sînt bunuri consumptibile alimentele, combustibilul, aierul, banii. În ce priveşte bunurile neconsumptibile sînt acele bunuri care pot face obiectul unor acte de folosinţă repetată fără ca prin aceasta să se consume substanţa lor sau să fie înstrăinate. Sînt bunuri necombustibile terenurile, clădirele, maşinele, etc.

Alin. 2 al aceluiaşi art.icol prevede posibilitatea ca părţile printr-un act juridic să transforme natura juridică a bunurilor, din consumptibile în necosumptibile şi viceversa.

Importanţa juridică este relievată de următoarele:

  • Obecul material al dreptului de abitaţie poate fi doar bunuri neconsumptibile.
  • Obiect al uzufructului pot fi nu numai bunuri frugifere neconsumptibile ci şi bunuri frugifere consumptibile, el avînd dreptul să se folosească nu numai de fructele acestuia ci şi de însuşi bunul. În acest caz la sfîrşitul uzufructului titularul dreptului va fi obligat să întoarcă contravaloarea lui, iar în caz de imposibilitate, bunuri de aceiaşi calitate, cantitate sau valoare.
Loading...