1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Raporturile juridice civile pot avea în conţinutul lor drepturi şi obligaţii care nu se referă la bunuri privite în individualitatea lor ci la ansamblu sau universalităţi de bunuri. Codul civil prin art.. 298 distinge universalitate de fapt sau universalitate de drept.

  1. ) Prin universalitate de fapt, se înţelege o pluralitate de bunuri corporale omogene considerate ca un tot întreg, alin. 1 art.. 298, C. civ. Deci, ea reprezintă o totalitate de lucruri corporale omogene considerate ca un tot întreg.
  2. ) Prin universalitate de drept se înţelege o pluralitate de bunuri corporale sau incorporale de orice fel care, privite împreună, sînt considerate ca un tot întreg. De exemplu, o universalitate de drept o reprezintă patrimoniul.
Loading...