loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Banii reprezintă o categorie specială de bunuri, care, datorită proprietăţii lor deosebite, reprezintă echivalentul general al tuturor celorlalte bunuri.

Conform dispoziţiilor art. 288, alin. 5, din C. civ., banii fac part.e din categoria bunurilor mobile. Deasemenea, acestea sînt bunuri corporale, iar distrugerea face imposibilă înlocuirea lor. Banii sînt bunuri determinate generic, pieirea lor nu degrevează debitorul de executarea obligaţiei - art.. 294, alin. 2 C. civ. Deasemenea banii fac part.e din categoria bunurilor fungibile - art.. 293, alin. 1, C. civ., precum şi bunuri consumtibile, art.. 295, alin. 1 C.civ., ei se consumă la prima întrebuinţare, dar nu prin diminuarea substanţei ci prin înstrăinarea lor.

Banii îndeplinesc două funcţii:

  • acea de măsură a valorii, ceea ce permite banilor să joace rolul de "bun intermediar" în schimbul de mărfuri.
  • acea de mijloc de plată, orice datorie bîneasc putînd fi achitată în bani.

In calitate de bun, banii pot face obiectul atît al drepturilor reale, cît şi a celor de creanţă. In cazul drepturilor reale ei fac obiectul dreptului de proprietate şi al dreptului de uzufruct. In cazul raporturilor de creanţă fac obiectul diferitelor categorii de contracte, contractul de vînzare- cumpărare, locaţiune şi altele.

Loading...