1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prin exercitarea drepturilor subiective civile, se înţelege realizarea de cître titularul dreptului subiectiv civil a conţinutului acestui drept.

Personele fizice şi juridice îşi exercită drepturile civile după cum consideră necesar, stabilind de sinestătător volumul şi mijloacele de exercitare. Neexercitarea acestor drepturi nu duce, în principiu, la stingerea dreptului civil. Acest fapt este prevăzut expres în C. civil care la art.. 9 alin. 2 prevede că: "neexercitarea de cître persoane fizice şi juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce la stingerea acestora, cu excepţia prevăzută de lege".

Există situaţi cînd neexercitarea dreptului subiectiv duce la pierderea lui dacă acest efect este prevăzut expres de lege. De exemplu, art.. 440 din C.civil dispune că servitutea se stinge prin radierea ei din registrul bunurilor imobile în caz de neuz pe o perioadă de 10 ani. Un alt exemplu este cel prevăzut la art.. 1170 alin 2 din C. civil "în cazul în care termenul nu este determinat, fideiusiunea încetează dacă crediorul în decursul unui an de la scadenţa obligaţiei garantate, nu a intentat nici o acţiune contra fideiusoruluF. In cazul drepturilor de creanţă neexercitarea lor în termenul de prescripţie face ca creditorul să nu poată obţine executarea silită a obligaţiei, aceasta transformându-se din obligaţie perfectă în obligaţie imperfectă.

In ce priveşte executarea obligaţiilor civile aceasta diferă după cum sîntem în prezenţa raporturilor civil absolute sau raporturi juridice relative.

  1. ) In raporturile absolute obligaţia se execută prin inacţiunea subiectului pasiv, care nu trebuie să facă numic de natură a aduce atingere dreptului subiectiv.
  2. ) In raporturile relative obligaţie este executată prin săvîrşirea de acţiuni, corespunzătoare naturii juridice a raportului obligaţional de cître persoana obligată.
Loading...