loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În dreptul civil, de regulă normele au caracter dispozitiv, ceia ce permite subiectelor de drept să-şi aleagă singure modul de comportare în raporturile juridice civile, în vederea realizării drepturilor sale. Aceste drepturi urmează a fi realizate în limitele prevăzute de lege şi în conformitate cu principiile ce stau la baza exercitării drepturilor subiective.

Prin principii de exercitare a drepturilor subiective înţelegem acele idei călăuzitoare, consacrate în normele civile care ghidează sau orientează conduita subiectelor de drept în vedere producerii de efecte juridice.

Printre aceste principii identificăm următoarele:

  1. ) Principiul legalităţii. Potrivit art.. 9 alin. 1. C. civil. Drepturile civile trebuie exercitate în acord cu legea. În conformitate cu acest principiu, titularul trebuie să-şi exercite drepturile civile astfel încît acţiunile sale să nu contravină legii.
  2. ) Principiul respectării ordinii publice şi a bunelor moravuri care de asemenea este consacrat în art.. 9 alin. 1 C. civil, dar care se regăseşte într-un şir de dispoziţii civile din C. civil. În acest caz titularul dreptului, în exercitarea lui, trebiue să respecte nu numai prevederile legale ci şi ordinea publică şi bunele moravuri.
  3. ) Principiul bunei-credinţe consacrat de asemenea de aceaşi dispoziţie din C. civil, unde se prevede că drepturile şi obligaţiile trebuie exercitate cu bună credinţă. Importanţa acestui principiu este destul de relevantă în materi civilă, dat findcă de acestă stare sînt legate anumite efecte pozitive faţă de persoana care o invocă. De ex. dobîndirea dreptului de proprietate asupra imobilului sau mobilelor (uzucapiunea), posesorul de bună credinţă a unui bun frugifer dobîndeşte fructele acelui bun, ş.a.
Loading...