Activitatea organelor administraţiei publice constituie un şir de acţiuni, realizate în vederea organizării executării în concret a legii şi a satisfacerii interesului general. În acest sens, unele acţiuni poartă un caracter juridic şi preia forma unui act administrativ.

Sînt exprimate mai multe opinii şi cu privire la definiţia actelor administrative. Astfel, sînt evocate opinii cu privire la sensurile formal, material şi funcţional ale noţiunii de act administrativ.

Actul administrativ poate fi definit ca forma juridică principală a activităţii autorităţilor administraţiei publice, care exprimă o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă de a genera, a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii, pe baza şi în vederea organizării executării legii[1].

Conform art. 2 din Legea nr. 793 din 10.02.2000 a contenciosului administrativ, actul administrativ reprezintă o manifestare juridică unilaterală de voinţă, cu caracter normativ sau individual, din partea unei autorităţi publice în vederea organizării executării sau executării în concret a legii.

 

[1]     Manda C. Drept administrativ: tratat elementar. Op. cit., 2007, p. 320.