loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Analiza SWOT

Elaborarea unei strategii a unei întreprinderiînseamna dezvoltarea unei formule foarte extinse a felului în care afacerea trebuie să fie competitivă, care îi sunt scopurile şi ce politici trebuiesc adoptate pentru atingerea acestor ţeluri.

Conform unei abordări clasice a elaborării unei strategii aceasta reprezintă o combinaţie între finalitate – scopuri şi posibilitate + politicile prin care îşi va atinge respectivele scopuri.

Formularea unei strategii implică luarea in considerare a patru factori cheie care determină limitele succesului care poate fi atins de o întreprindere. Această considerare este cunoscută ca „analiza SWOT”, după numele celor 4 factori ce trebuiesc analizaţi:

 • strengths – puncte tari;
 • weakneses – slabiciuni;
 • opportunities – oportunităţi;
 • threats – ameninţări.

Primii doi factori, punctele tari şi cele slabe ale firmei, reprezintă profilul activelor şi al altor capabilităţi ale firmei comparativ cu competitorii – şi aici trebuie avut în vedere cel puţin resursele finaciare, tehnica şi tehnologia de care dispune compania, identitatea şi numele de marcă, etc. Ei reprezintă limitările interne ale întreprinderii.

Ceilalţi doi factori, oportunităţile şi ameninţările, definesc condiţiile din mediul înconjurător care pot influenţa activitatea respectivei companii. Ele se referă la riscurile şi potenţialele avantaje pe care mediul extern le oferă sau exercită asupra întreprinderii. Lor li se adaugă aşteptăril din mediul social.

Fără o astfel de analiză diagnostic nu se pot elabora şi implementa seturi coerente şi realistice de scopuri şi politici, respectiv strategii de dezvoltare ale companiei.

Bugetul de venituri si cheltuieli

Bugetul de venituri şi cheltuieli reprezinta exprimarea financiară a planului de afaceri al unei companii pe o anumită perioadă, cu ajutorul căruia se prevăd resursele destinate atingerii unor anumite obiective.

Funcţie de diferite criterii putem vorbii de diferite tipuri de bugete.

 1. Funcţie de diversitatea obiectivelor avem:
 • bugetul profiturilor
 • bugetul resurselor
 1. Funcţie de perioada vizată vorbim de:

- bugete periodice

- bugete continue sau glisante

- bugete de scurtă durată

- bugete de lungă durată

La elaborarea unui buget trebuiesc respectate o serie de principii:

 • evaluarea realistă a veniturilor, a cheltuielilor şi a gradului de mobilizare a capitalurilor;
 • stabilirea unor obiective realizabile;
 • alocarea resurselor limitate pe subdiviziuni, proiecte, categorii de nevoi de producţie într-o manieră realistă şi flexibilă;
 • stabilirea legaturilor logice şi obiective dintre diferitele categorii de bugete;
 • implicarea în eleborarea bugetului a tuturor persoanelor cu responsabilităţi în realizarea ulterioară a acestuia;
 • ajustarea în timp a previziunilor bugetare, funcţie de execuţia acestora şi a factorilor de influenţă din activitatea curentă.

Bugetul general al unei companii reprezintă o sumă de relaţii între bugetele specifice activităţilor individuale ale companiei. Dintre aceste bugete specifice nu trebuiesc uitate cel puţin următoarele: bugetul vânzărilor, bugetulstocurilor de producţie finitză, bugetul producţiei, bugetul consumurilor materiale directe, bugetul cheltuielilor de desfacere şi distrbuire, bugetul utiliării capacităţilor productive, bugetul cheltuielior cu manopera directă, bugetul cheltuielilor indirecte, bugetul cheltuielilor administrative, bugetul de investiţii, etc.

Realizarea unui buget realist de venituri şi cheltuieli depinde de buna cunoaştere a:

 • naturii activităţii companiei - ce va vinde, în ce gama sortimentală, care este piaţa (dimensiune, putere de cumpărare, concurenţă,etc), politicile de promovare şi marketing;
 • principalelor caracteristici ale afacerii – este capital intensiva sau utilizatore de multă forţă de muncă, ce ciclu de fabricaţie sau comercial are, ce nivel de know-how este necesar, etc
 • capacitatea managerială a companiei – nivel decizional, creativitae, flexabilitate, capacitate de comunicare instituţională, capacitate de motivare a personalului, etc

 

Loading...