Funcţionarea firmei ca un sistem complex necesită conducerea acesteia printr-un proces decizional, în care să se armonizeze obiectivele şi mijloacele de realizare a acestora în scopul obţinerii de profit.

Decizia reprezintă funcţia esenţială a conducerii. Nivelul calitativ al conducerii unei societăţi se exprimă cel mai bine prin decizii elaborate şi aplicate.

Definirea deciziei cunoaşte nuanţe diferite în literatura de specialitate. În prezent se pune accentul pe decizia managerială. Ea poate fi definită ca alegerea unei alternativa sau submulţimi de alternative, de acţiuni într-un mediu complex şi contradictoriu având un grad mai mare sau mai mic de incertitudini si risc. O decizie managerială implică totdeauna două părţi: a) managerul, cel care decide şi b) executanţii, factorii care contribuie la aplicarea sau concretizarea deciziei. Întotdeauna decizia are efecte directe şi propagate de natură economică, umană, tehnică, educaţională, etc.

În funcţie de complexitaea elaborării unei decizii putem vorbi de un act decizional sau de un proces decizional.

Actul decizional reprezintă acea decizie care se realizează într-o perioadă foarte scurtă de timp, are o complexitate redusă sau se referă la probleme simple, care s-au mai repetat.

Procesul decizional se desfăşoară în mai multe etape, cum ar fi: precizarea obiectivului care trebuie să fie realizat, culegerea şi selecţionarea informaţiilor în baza cărora urmează a se lua decizia, precizarea condiţiilor de mediu, elaborarea mai multor variante posibile de atingere a obiectivelor, selecţionarea variantei optime – deci stabilirea propriu-zisă a deciziei.

Etapele procesului decizional sunt:

  1. sesizarea necesităţii deciziei,
  2. pregătirea deciziei,
  3. decizia,
  4. aplicarea deciziei adoptate.