Deciziile se clasifică în funcţie de perspectiva de realizare a lor în timp şi de nivelul la care se iau în decizii strategice, tactice şi operative.

Deciziile strategice se referă la probleme foarte importante şi cu deschidere în timp, de exemplu rethenologizare, creare de noi produse, etc.

Deciziile tactice vizează acţiuni mai restrânse şi se referă la perioade mai scurte de timp – de exemplu perfecţionare forţei de muncă dintr-un sector de activitate.

Deciziile operative sunt cele care privesc modalităţi concrete de acţiune şi necesită o operativitae crescută. De exemplu aprobarea modificării preţurilor de aprovizionare în condiţii speciale – preţul petrolului modificat rapid pe piaţa externăşi necesitatea unei cantităţi sporite de combustibil. Acestea sunt cele mai numeroase decizii, necesită operativitate crescută şi un sistem informaţional foarte riguros şi continu actualizat.

Între strategia generală a întreprinderii şi procesul decizional există un raport de interdependenţă. Strategia generală are la bază  o multitudine de decizii care îi permit cunoaşterea riguroasă a stării societăţii. La rândul său strategia întreprinderii prinde viaţă prin procesul decizional următor. Deci procesul decizional al unei întreprinderi este subordonat realizării strategiei generale.