Toate organizaţiile reclamă trei nivele de management de bază: tehnic, administrativ şi instituţional.

în mod similar, sistemele de control vor fi astfel proiectate incat să operze la aceste trei nivele. Activităţile întreprinse la fiecare nivel vor diferi, dar dacă au fost proiectate să funcţioneze eficace ca un sistem, împreună ele vor permite organizaţiei să răspundă la un larg număr de diferite perturbaţii.

La nivelul tehnic, cel mai comun şi obişnuit tip de controale, sunt acelea similare cu termostatul. Controalele la nivel tehnic supraveghează şi prevăd feedback-ul pentru performanţa operaţională şi ţintesc la performanţa standardizată de îndeplinire a obiectivelor predeterminate. Aceste controale clasifică standardele de corecţie sau performanţa ideală şi specifică acţiunea corectivă de a fi luată când performanţa se abate de la standar. 

Controalele de nivel administrativ, urmăresc performanţa unităţilor organizaţiei, cum resursele sunt folosite şi fac singure obiectivele sau standardele pentru nivelul tehnic. în plus, controalele de nivel administrativ pun problema dacă controalele tehnice sunt corespunzătoare . Referindu-ne la exemplul nostru cu termostatul, un control administrativ va pune problema dacă temperatura este numai măsura potrivită de confort: poate că umiditatea, lumina şi curentul vor fi incluse ca si criterii de confort. Folosind controalele administrative, managerii pot coordona activităţile de muncă şi alocările de resurse printre unităţi sau să ajusteze controalele de nivel tehnic.

Controalele la nivel instituţional, sunt "sisteme de  "ghidare" sau misiunea şi valoarea cadrelor care ghidează acţiunea şi decizia şi elaborarea deciziei afectând organizaţia in ansamblul ei.

Organizaţiile sunt de asemenea controlate de forţe externe . Aşa cum am văzut în capitolul privind mediul organizaţional, fiecare organizaţie operează într-un mediu schimbător şi este afectată de forţele sociale, concurenţiale şi juridice.

Controlul social al organizaţiei este controlul societăţii asupra acţiunii organizaţionale. Societatea aşteaptă un mediu curat sigur precum şi produse şi servicii curate, sigure şi de încredere. Guvernul forţează sau întăreşte aceste perspective prin reglementări şi inspecţii. Agenţii guvernamentale stabilesc standardele de performanţă şi inspectorii în mod periodic, controlează pentru a vedea dacă aceste standarde sunt îndeplinite. Dacă nu, organizaţia violatoare sau în culpă va trebui să-şi corecteze deficienţele şi poate chiar fi închisă definitiv sau temporar.