Cuvântul proiect a devenit unul dintre cele mai utilizate sintagme ale mediului de afaceri intrând astfel în vocabularul uzual al limbii române. Aceasta se datorează unei explozii reale de proiecte la nivelul economiei mondiale, tendinţa fiind chiar mai pregnantă la nivelul Uniunii Europene. Proiectele de orice tip, mari sau mici, de anvergură sau la scară mai redusă reprezintă modalitatea prin care organizaţiile supravieţuiesc în mediul economic actual, iar în România, această tendinţă a devenit dominantă, mai ales în contextul creat de integrarea în Uniunea Europeană.

Conform lui Constantin Opran proiectul este „un proces nerepetitiv care realizează o cantitate nouă, bine definită, în cadrul unei organizatii specializate. Proiectul se caracterizează ca o actiune unică, specifică, compusă dintr-o succesiune logică de activităti componente coordonate si controlate, cu caracter inovational de natură diferită, realizat într-o manieră organizată metodic si progresiv, având constrângeri de timp, resurse si cost, destinat obtinerii cu succes de noi rezultate complexe, necesare pentru satisfacerea de obiective clar definite”. (Opran et al., 2002)

 

Aşadar proiectul este un proces ce presupune:

 • un punct de plecare de la care cineva “aruncă” ceva “înainte” spre o anumită ţintă;
 • rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situaţii problematice;
 • existenta unor resurse;
 • existenta unor scopuri care trebuie să fie posibil de îndeplinit;
 • o soluţie specifică la o problemă specifică, într-un anumit context;
 • un început şi un final bine definite şi se desfăşoară într-un spaţiu concret;
 • implicarea unor variate abilităţi de planificare şi implementare, diverşi parteneri sau susţinători, precum si a unui număr de activităţi, evenimente şi sarcini;
 • existenta unei echipe care sa ţinteasca la binele unei organizatii/comunităti;
 • o serie de riscuri şi elemente de incertitudine;
 • existenta unor obiective măsurabile care pot fi evaluate, astfel putându-se aprecia dacă s-a făcut ce s-a propus, la calitatea dorită;
 • un anumit grad de autonomie faţă de activităţile curente ale organizaţiei;
 • un ciclu de viaţă determinat, compus din mai multe etape obligatorii, denumite astfel: identificarea, analiza si formularea proiectului, pregătirea acestuia, evaluarea preliminară a proiectului, angajarea finanţării, implementarea, monitorizarea şi evaluarea finală a ezultatelor proiectului. Proiectele reprezintă activităti unice, orientate spre anumite obiective, cu un grad ridicat de noutate si cu o sarcină de lucru complexă, care sunt limitate atât temporal, cât si din punctul de vedere al resurselor materiale si umane, necesitând, de obicei, o colaborare interdisciplinară în cadrul unei structuri organizatorice speciale, implicând o singură persoană sau echipe de persoane, iar obiectivul urmărit îl reprezintă crearea unei valori noi (produs, serviciu, structură etc.).

Putem astfel sublinia sase aspecte importante care fac diferenţa între activităţi şi proiecte:

 • Proiectul are un început şi un sfârşit clar definite: parcurgerea unui proiect de la început până la sfârşit implică o secvenţă bine definită de paşi sau activităţi
 • Proiectele folosesc resurse (umane, timp şi bani) care au fost alocate în mod special în vederea realizării activităţilor pe proiect.
 • Fiecare proiect produce un rezultat unic. Aceste rezultate au obiective specifice de calitate şi performanţă. Atunci când proiectul s-a finalizat, ceva nou a fost creat.
 • Proiectele urmăresc un plan, au o abordare organizată pentru a satisface obiectivele stabilite.
 • Un proiect implică în mod normal o echipă care să-l ducă la bun sfârşit.
 • Proiectele au întotdeauna un set unic de stakeholderi care include: echipa de proiect, clienţii, managerul de proiect, managerii executivi, reprezentanţi ai guvernului, alte persoane interesate de proiect. Stakeholderii au întotdeauna aşteptări diferite asupra rezultatelor proiectului. Aceste aşteptări trebuie urmărite, canalizate şi modelate astfel încât, în final, proiectul să fie considerat un succes.

Aproape orice activitate întreprinsă de către o persoană sau organizaţie poate fi gândită în termenii unui proiect. Exemple de proiecte pot fi imaginate în orice sferă de acţiune şi în orice domeniu de activitate, pornind de la construcţia unei navete spaţiale, sau a unui pod peste un râu şi terminând cu formarea profesională a unor studenţi într-un centru universitar sau promovarea imaginii unui lider.