Din definitiile proiectelor mentionate mai sus, reies o serie de caracteristici care se definesc si se adaptează progresiv pe parcursul desfăsurării proiectului. Aceste caracteristici se regăsesc, într-o măsură mai mare sau mai mică, în fiecare dintre proiecte, indiferent de mărimea lor si se concretizează în următoarele elemente fundamentale:

  • Unicitatea rezultatului - în primul rând, caracterul de noutate al rezultatului produs implică un anumit grad de necunoscut, caracteristic pentru orice lucru care nu s-a mai făcut înainte;
  • Durata finită - deoarece proiectele au date clare de început si de sfârsit, anumite elemente organizatorice capătă un caracter temporar, fiind croite special pentru a îndeplini obiectivele specifice ale proiectului. De exemplu, echipa de lucru este constituită doar pe durata proiectului, iar bugetul de resurse si responsabilitătile manageriale sunt angajate strict în raport cu obiectivele proiectului;
  • Mărimea proiectului reprezintă măsura costurilor unui proiect. Aceasta este un indicator pe baza căruia se poate aprecia utilitatea folosirii managementului proiectului. Această caracteristică mai are în vedere si componenta temporală, în sensul necesarului de resurse financiare sau umane pe toată perioada de derulare a proiectului;
  • Gradul de inovare si complexitatea proiectelor – depind de o serie de criterii, cum ar fi: caracterul de noutate al proiectului, mărimea proiectului, implicatiile sociale, riscul în atingerea obiectivului proiectului etc. Un proiect rămâne complex chiar dacă unul sau mai multe criterii au valoare scăzută, atâta timp cât altele au valoare ridicată. Cu cât complexitatea proiectului este mai mare, cu atât trebuie investit mai mult în activitatea de management al proiectului, ridicând astfel costurile acestuia.

O cunoastere a acestor caracteristici este deosebit de importantă, deoarece permite o abordare diferentiată a proiectelor, conducând astfel la un mod de organizare diferit, la o stabilire judicioasă a obiectivelor, la alegerea optimă a resurselor materiale siumane din cadrul proiectului în functie de specificitatea sa.