Analiza calitativă a riscului este procesul de realizare a unei evaluări de natură calitativă a riscurilor identificate ale proiectului. Acest proces stabileşte o prioritate a riscurilor, în funcţie de efectul lor potenţial asupra obiectivelor proiectului.

Analiza calitativă a riscului este şi o modalitate de determinare a importanţei riscurilor  identificate şi un ghid pentru măsurile de răspuns la risc. Analiza calitativă a riscului necesită estimarea probabilităţii şi a impactului riscului, utilizând metode şi tehnici de analiză calitativă. Procesul de analiză calitativă  riscului trebuie reluat pe parcursul ciclului de viaţă al proiectului, pentru a reflecta schimbările intervenite în proiect şi schimbările riscului proiectului. Rezultatele acestui proces pot conduce la o analiză cantitativă a riscului sau direct la planificarea răspunsului la risc.

 

             Intrări în analiza calitativă a riscului

(1) Planul managementului riscului. Este documentul din procesul de planificare descris  interior.

(2) Riscurile identificate. Riscurile descoperite în cadrul procesului de identificare sunt evaluate din punct de vedere al probabilităţii de apariţie şi al impactului produs asupra proiectului.

(3) Stadiul proiectului. Incertitudinea asociată unui risc depinde de evoluţia şi stadiul proiectului. Astfel, la începutul proiectului, mute riscuri nu apar, ele apărând pe măsură ce procesul evoluează.

(4) Tipul proiectului. Proiectele de acelaşi tip sau cele care se repetă tind să aibă riscuri mai reduse. Proiectele care utilizează tehnologii noi sau cele de mare complexitate tins să aibă riscuri mult mai ridicate.

(5) Precizia datelor. Precizia descrie gradul în care riscul este cunoscut şi înţeles. Ea măsoară gradul de disponibilitate a datelor, cât şi fiabilitatea acestora. În acest sens, trebuie evaluată sursa datelor care au fost utilizate pentru identificarea riscului.

(6) Scala de probabilitate şi de impact. Aceste scale sunt utilizate pentru evaluarea celor două dimensiuni cheie ale riscului: probabilitatea de apariţie şi impactul, adică consecinţele asupra proiectului generate de apariţia riscului respectiv.

             Mijloace şi tehnici de analiză calitativă a riscului

(1) Probabilitatea şi impactul riscului.

Probabilitatea riscului este definită ca fiind posibilitatea ca acel risc să apară.

Impactul riscului este efectul asupra obiectivelor proiectului dacă acel risc apare. Probabilitatea riscului şi impactul riscului sunt descrise în termeni calitativi ca fiind: foarte ridicate, ridicate, moderate, scăzute sau foarte scăzute. Aceste dimensiuni ale riscului se aplică riscurilor specifice şi nu întregului proiect. Analiza riscurilor cu ajutorul probabilităţii şi impactului ne ajută să identificăm acele riscuri cu consecinţe majore asupra proiectului şi asupra cărora trebuie să acţionăm în mod agresiv.

(2) Matricea scorului riscului. Este o matrice construită prin combinarea scalelor de probabilitate şi de impact.

Scala de probabilitate a riscului are valori cuprinse între 0 (probabilitatea evenimentului  imposibil) şi 1 (probabilitatea evenimentului sigur). O scală generală care se utilizează este alcătuită din valorile 0,10, 0,30, 0,50, 0,70 şi 0,90, în care 0,10 este probabilitatea pentru un risc foarte puţin probabil să apară, iar 0,90 este probabilitatea pentru un risc care este foarte probabil să apară. Scala de probabilitate poate avea şi valori ordinale, respectiv foarte puţin probabil, puţin probabil, mediu, probabil şi foarte probabil, corespunzătoare valorilor de probabilitate de mai sus.

Scala de impact a riscului reflectă severitatea impactului riscului asupra obiectivelor proiectului. Scala de impact poate fi ordinală (cu valorile de impact foarte scăzut, scăzut, moderat, ridicat, foarte ridicat) sau poate fi cardinală (cu valorile corespunzătoare 0,05, 0,10, 0,20, 0,40 şi 0,80). Scopul ambelor abordări este de a atribui o valoare de impact de risc pentru obiectivele   proiectului, dacă riscul respectiv apare.

(3) Testarea ipotezelor proiectului. Ipotezele identificate trebuie testate faţă de două criterii: stabilitatea ipotezei şi impactul asupra proiectului dacă ipoteza este falsă. În această situaţie, trebuie identificate ipoteze alternative, care să fie adevărate, iar impactul acestora asupra obiectivelor proiectului trebuie testat în procesul de analiză calitativă a riscului.

(4) Clasificarea preciziei datelor. Analiza calitativă a riscului necesită date precise, care să vină în ajutorul managementului proiectului. Tehnica de clasificare a preciziei datelor evaluează gradul în care datele despre risc sunt utile pentru managementul riscului. Aceasta implică evaluarea  datelor disponibile despre risc, din punct de vedere al calităţii, integrităţii şi fiabilităţii acestora. Utilizarea unor date de precizie scăzută – dacă, de exemplu, un anumit risc nu este înţeles – poate conduce la o analiză calitativă a riscului care nu este utilă managerului de risc.

            Abateri de identificare a riscului

(1) Clasificarea generală a riscului proiectului. Clasificarea riscului poate indica poziţia proiectului faţă de alte proiecte prin compararea scorurilor riscurilor. Ea poate fi utilizată pentru a aloca personal sau alte resurse unor proiecte cu diferite clasificări ale riscului, pentru a face analize cost – beneficiu pentru proiect sau chiar pentru a justifica recomandarea pentru anularea unui proiect.

(2) Lista riscurilor prioritare. Riscurile pot fi ierarhizate după scorul de impact de care aparţin (ridicat, moderat, scăzut), până la cel mai detaliat nivel din structura activităţilor proiectului. Riscurile pot fi grupate, de asemenea, după modul în care necesită un răspuns imediat sau un răspuns ulterior. Riscurile referitoare la costuri, program, funcţionalitate sau calitate pot fi evaluate separat, cu diferite metode de clasificare. Totodată, riscurile semnificative trebuie să fie descrise pe baza probabilităţii şi a impactului cu care au fost evaluate.

(3) Lista riscurilor pentru analize suplimentare şi management. Riscurile clasificate ca fiind ridicate şi moderate sunt primele candidate pentru analiza cantitativă şi pentru acţiuni de managementul riscului.