loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cristalizarea conceptului de Identitate Europeană de Securitate şi Apărare se produce în timp şi are loc pe fondul preocupărilor Europei de a dezvolta o politică externă şi de securitate comună şi al cerinţei realizării unui parteneriat echilibrat între polii american şi european ai Alianţei. Procesul pe care îl presupune noul concept ţine deopotrivă de adaptarea structurilor politice şi militare ale NATO şi de dezvoltarea UE, vizând consolidarea pilonului european al Alianţei, fără a-l contrapune efortului euro-atlantic de apărare, spre a servi interesele tuturor statelor continentului, dar şi întăririi eficacităţii şi integrităţii NATO.

ESDI este iniţiată la nivelul NATO pe baza Declaraţiei de la Bruxelles din 1994 şi a elementelor-cheie ale agendei de la Berlin, din 1996, considerându-se că, în acest fel, ar spori coerenţa şi eficienţa participării tuturor aliaţilor europeni la misiunile Alianţei, ca şi soliditatea parteneriatului transatlantic. Summit-ul de la Washington din 1999 constată că angajamentele luate la Berlin în privinţa ESDI au fost îndeplinite. În mod concret, acestea au vizat: eliberarea, monitorizarea şi întoarcerea sau rechemarea activelor şi capacităţilor NATO disponibilizate, de la caz la caz, pentru a sprijini operaţiunile conduse de UEO; consultări NATO-UEO asupra planificării şi coordonării operaţiunilor conduse de UEO care folosesc activele şi capacităţile NATO; schimbul eficient de informaţii, inclusiv cele ale serviciilor secrete, de care NATO şi UEO vor avea nevoie în contextul operaţiunilor conduse de UEO; permisiunea acordată structurii de comandă NATO de a oferi statului major elemente şi poziţii de comandă pentru coordonarea operaţiunilor conduse de UEO; sprijinirea, în cadrul Alianţei, a tuturor aliaţilor europeni în planificarea coordonării operaţiunilor conduse de UEO pe baza, printre altele, a unor profiluri de misiune ilustrative oferite de UEO; încorporarea cerinţelor operaţiunilor de sub comanda UEO în procesul de planificare a apărării NATO; testarea şi îmbunătăţirea acestora printr-un exerciţiu comun NATO-UEO de gestiune a crizelor, un atelier de lucru şi un seminar.

La summit-ul de la Washington, se stabilesc direcţiile de dezvoltare viitoare a conceptului, admiţându-se hotărârea UE de a iniţia acţiuni autonome, subliniindu-se necesitatea creşterii eficienţei consultărilor comune, transparenţei şi cooperării, consolidării capacităţilor proprii de apărare ale membrilor UE şi altor aliaţi europeni, implicării totale a aliaţilor europeni non-UE în operaţiunile de rezolvare a crizelor de sub comanda UE, folosirii separabile, dar nu separate a activelor şi capacităţilor NATO pentru operaţiuni sub comandă UEO.

La întrunirea ministerială Consiliului Nord-Atlantic din 15 decembrie 2000, miniştrii de externe analizează progresele înregistrate în dialogul NATO-UE şi procesul de stabilire a măsurilor de cooperare dintre cele două organizaţii în context ESDI.

Loading...