loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Diplomaţia economică reprezintă funcţia de politică externă care face legătura între demersurile politicii externe şi bunăstarea economică a cetăţenilor unei tări. Aceasta, are ca obiectiv utilizarea tuturor instrumentelor de politică externă pentru promovarea intereselor economice ale tuturor întreprinzatorilor români şi în aceaşi măsură a statului român. Diplomaţia economică reprezintă cadrul eficient de cooperare institutională, în vederea realizării demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate.

În cadrul Ministerului de Afaceri Externe funcţioneaza Direcţia de Diplomaţie Economică, care este interfaţa între reprezentăntele diplomatice ale României în străinătate, mediul de afaceri şi alte instituţii cu atribuţii pe plan economic. În cadrul acesteia, principalele obiective: promovarea intereselor economice româneşti în străinătate, cooperarea cu organizaţii economice internaţionale, cooperarea interinstituţională pe linie economică şi oferirea unor expertize economice în cadrul MAE.

Prin promovarea intereselor economice românesti, vreau să specific urmatoarele acţiuni: “lobby pentru facilitarea expansiunii firmelor românesti în străinătate, medierea informaţiilor şi a contactelor necesare pentru oamenii de afaceri români, facilitarea dialoguilui între oamenii de afaceri români şi misiunile diplomatice străine la Bucureşti, organizarea de intâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri pentru identificarea tipurilor de sprijin necesar, organizarea de seminarii, conferinţe şi alte reuniuni, elaborarea unei strategii, precum şi a unui plan de acţiune în scopul promovării intereselor economice ale României şi distribuirea de informaţii cu caracter economic pentru mediul de afaceri”10.

O altă linie de acţiune a Direcţiei de Diplomaţie Economică este reprezentată de cooperarea cu organizaţii economice internaţionale. Menţionez în această direcţie: coordonarea ansamblului activităţilor desfăşurate de România pe lângă Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, promovarea intereselor românesti pe lângă organizaţii economice internaţionale ( FMI, Grupul Băncii Mondiale, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), monitorizarea rapoartelor elaborate de diferite organizaţii economice internaţionale, a calificativelor de ţară şi o latură activă cu rezultate eficiente a prezenţei reprezentanţilor României pe lângă organizaţiile cu caracter economic.

Despre cooperarea interinstituţională pe linie economică, specific între principalele acţiuni: perfectarea sistemului informaţional economic între Direcţia Diplomaţie Economică şi mediul de afaceri, consolidarea relaţiei interministeriale în vederea sprijinirii componenţei de reprezentare economică externă, precum şi participarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru interministeriale pe probleme economice.

Diplomaţia economică presupune sprijinirea reprezentanţilor economici externi, pentru a face faţă mediului de afaceri şi competitivităţii la nivel internaţional. Astfel, activitatea personalului cu atribuţii economice trimis în străinătate este organizată sub forma de Birou al consilierului economic în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, sau Birouri Comerciale proprii în tări sau centre comerciale care prezintă interes pentru Romania. Specific faptul că atribuţiile şi competentele personalului MEC din reţeaua de reprezentare externă sunt stabilite prin Hotărârea nr.738/03.07.2003, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi privesc activităţile specifice de diplomaţie economică, pe aspectele comerţului exterior, cooperare economică, investiţii şi de integrare economică europeană.

Abordez ca aspect important al diplomaţiei economice problema extinderii companiilor româneşti în regiune şi menţionez că o ţară nu este competitivă atâta timp cât nu este caracterizată de o economie deschisă, caracterizată prin creşterea ponderii exportului şi importului în produsul intern brut. „Ea presupune o eliminare treptată a barierelor protecţioniste, o liberalizare a întregii economii pentru a permite concurenţa internă şi internaţională. De asemenea, deschiderea unei economii se face odată cu impulsionarea fluxurilor de capital financiar, de capital fix, a fluxurilor bilaterale cu restul lumii de bunuri şi servicii, odată cu promovarea schimburilor informaţionale cu alte ţări”[1].

Doar pe plan internaţional, putem cunoaşte performanţa unei ţări şi rezultatele obţinute în anumite domenii, iar marile nereusite au avut la baza dezvoltarea de sine, bazată pe resurse interne fără apelarea la oportunităţile oferite de restul lumii. O ţară se poate integra în circuitele economice prin doi paşi: statul respectiv se poate implica mai mult pe piaţa mondială şi prin lupta pentru caştigarea unor segmente mai consistente de piaţă pentru produsele în exces. Pot preciza că, în ultimii ani , politicile guvernamentale ale Romaniei s-au axat doar pe cresterea atractivitatii prin crearea conditiilor de îmbunătăţire a mediului de afaceri şi pe promovarea exporturilor.

Un aspect important a fost total neglijat, acesta presupunând crearea condiţiilor pentru dezvoltarea investiţiilor româneşti în străinătate. Un exemplu important este acela ca în top 25 al companiilor multinaţionale din Europa Centrala şi de Sud-Est, România figura începând cu 1998 doar cu SNP Petrom, care ulterior a fost privatizată cu grupul austriac OMV. Prin acest exemplu sustin ipoteza enuntata mai sus, conform careia nivelul unei ţări şi al economiei acesteia se măsoara pe plan internaţional şi prin talia companiilor multinaţionale cu capital autohton care işi desfăşoara activitatea în alte ţări. În concluzie, dacă România doreşte să devină importantă pe plan internaţional, ea trebuie să facă mari eforturi pentru ca acele companii autohtone să fie prezente cu filiale şi în alte ţări.

 

[1] Preluare de pe: http://www.neogen.ro/desprenoi/71 =1 &desprenoi_p=press&wtd=detail&idpr=645

Loading...