Tipărire
Categorie: Relații internaționale
Accesări: 110
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În 1955, a fost creat Tratatul de la Varşovia, sub egida U.R.S.S., drept răspuns la intrarea R.F.G. în N.A.T.O. Tratatul a fost semnat la 14 mai 1955 la Varşovia de către Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.Germană, Polonia, România, Ungaria şi U.R.S.S. Părţile semnatare pledau pentru asigurarea securităţii şi menţinerea păcii în Europa. În 1968, Albania a părăsit oficial alianţa. În acelaşi an, conceptul de « ajutor reciproc » din Tratat a fost folosit de Leonid Brejnev ca bază oficială pentru intervenţia forţelor Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia în scopul de a înăbuşi « Primăvara de la Praga ». Schimbările intervenite în viaţa politică din Uniunea Sovietică după 1985 şi, ca o consecinţă, sfârşitul războiului rece au dus la sfârşitul alianţei Tratatului de la Varşovia, fiind dizolvată oficial în mai 1991.

La 1 august 1975, Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa care s-a desfasurat la Helsinki, unde au participat reprezentanţii a 35 de ţări - incluzănd majoritatea puterilor occidentale importante şi Uniunea Sovietică - au convenit să recunoască frontierile naţionale Est- Europene postbelice ca permanente (propunând astfel un un fel de tratat de pace care punea capăt celui de-al doilea război mondial) şi să respecte şi să protejeze drepturile omului din această regiune. În anii următori, acordurile de la Helsinki au dat naştere unor grupuri de “supraveghere Helsinki”, care monitorizau respectarea drepturilor omului. Astfel, au apărut “Carta 77” din Cehoslovacia şi sindicatul “Solidaritatea” în Polonia. Acordurile de la Helsinki au contribuit la lichidarea hegemoniei sovietice în Europa de Răsărit şi chiar la lichidarea imperiului sovietic.