loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Globalizarea a devenit unul din conceptele cele mai des utilizate pentru a caracteriza dinamica lumii actuale, cu toate ca în majoritatea dictionarelor el este practic inexistent. Termenul trebuie de aceea privit cu atentie în lumina intentiilor celor care îl folosesc. Specialiştii în relaţii internaţionale definesc globalizarea drept un proces al dezvoltării istorice, drept o soluţie integratoare pentru rezolvarea crizelor rezultate dintr-o disipare excesivă a sistemului luării deciziilor la nivel mondial, drept o consecinţă a noilor tehnologii de comunicaţie, drept o necesitate pentru creşterea economică şi socială, drept un rezultat al multi-culturalizării sau drept toate acestea luate împreună. În concepţia specialiştilor Clubului de la Roma, globalizarea este generată de adâncirea interdependenţelor dintre state şi naţiuni şi de revoluţia informaţională, ea cuprinzând atât economia cât şi cultura. Specialiştii în relaţii internaţionale definesc globalizarea drept un proces al dezvoltării istorice, drept o soluţie integratoare pentru rezolvarea crizelor rezultate dintr-o disipare excesivă a sistemului luării deciziilor la nivel mondial, drept o consecinţă a noilor tehnologii de comunicaţie, drept o necesitate pentru creşterea economică şi socială, drept un rezultat al multi-culturalizării sau drept toate acestea luate împreună. În concepţia specialiştilor Clubului de la Roma, globalizarea este generată de adâncirea interdependenţelor dintre state şi naţiuni şi de revoluţia informaţională, ea cuprinzând atât economia cât şi cultura. O concepţie extrem de interesantă asupra globalizării aparţine specialiştilor P.N.U.D.. Ideile majore ale acestei concepţii sunt următoarele: procesul globalizării semnifică o deschidere externă crescândă a ţărilor, deschidere care duce la integrarea lor în economia mondială şi dispariţia frontierelor naţionale. În spiritul acestor definiţii, globalizarea este folosită drept sinonim pentru a exprima continuarea internaţionalizării activităţilor economice, sub forma aprofundării integrării şi interdependenţelor.

Cît despre aspectele globalizării, principalele domenii de manifestare a procesului de globalizare sunt: economia; comerţul; comunicaţiile; finanţele; mass-media; piaţa forţei de muncă; transporturile.

Dimensiunea economică a globalizării este forţa polarizatoare a celor mai mari interese, a celor mai profitabile şi tentante rezultate care antrenează unele dintre cele mai importante interese ale actorilor globalizării. Evidenţiem faptul că rezolvarea cât mai multor probleme economice va determina şi modelarea mai uşoară a celorlalte aspecte ale globalizării. Creşterea spectaculoasă a comerţului şi a fluxurilor investiţionale au determinat globalizarea economică, prin integrarea din ce în ce mai puternică a procesului de producţie. Progresul tehnologic accelerat este, în general, determinat de ţările superdezvoltate tehnologic din lumea occidentală. Chiar dacă reţeaua globală de comunicaţii acţionează selectiv în prezent, revoluţia tehnologică a permis comunicaţiilor globale să promoveze circulaţia rapidă a informaţiei în toate domeniile de activitate, existând şansa valorificării ei la diverse nivele. Influenţele accelerării globalizării în domeniul finanţelor sunt reprezentate şi de evoluţia investiţiilor străine directe (ISD), care reprezintă exportul de capital într-o ţară străină. ISD sunt cruciale pentru dezvoltarea economică, export, oportunităţile de angajare şi competitivitate între ţările care atrag asemenea fluxuri financiare.

Mass-media – datorită televiziunii, presei, Internetului, călătorilor în străinătate, reţelelor de ONG-uri, suntem bombardaţi zilnic cu noutăţi din toată lumea, de cele mai multe ori fiind promovate conflictele, dezastrele, accidentele grave şi prinderea infractorilor. Adesea, asimilăm aceste ştiri ca şi cum ar face parte din viaţa noastră, fiind preluate şi discutate în familii, la locul de muncă, între prieteni. În contextul accelerării procesului de globalizare, transporturile şi tehnologia informaţiilor reprezintă cei doi piloni de bază ai unui capitalism modern care susţin, la nivelul întregului glob, o economie mondială din ce în ce mai complexă.

Loading...