loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Una dintre cele mai spinoase probleme globale ale contemporaneităţii este abţinerea de la Război. Recurgerea la forţa armată constituie o realitate actuală, o continuare şi o întreţinere a relaţiilor politice prin alte mijloace.

Războiul are un impact deosebit asupra ordinii juridice care guvernează relaţiile între state şi, în egală măsură, asupra aceleia interne.

Războiul se produce nu numai într-un cadru care este foarte familiar strategilor – cel geografic şi politic – ci şi într-un cadru juridic, determinat de un anumit nivel de dezvoltare politică, economică, ştiintifică şi a conştiinţei publice, dar care are dimensiuni proprii, de natură să impună, atât relaţii de condiţionare în raporturile sale cu fenomenul război, cât şi de influenţa, acestea punându-şi amprenta asupra formelor sale de manifestare, inclusiv în plan strategic, operativ şi tactic.

În ordinea internaţionala actuală, statutul juridic instituit prin carta O.N.U. interzice războiul în sensul propriu al termenului. Totuşi, el este acceptat, în primul rând ca un drept inerent al naţiunilor de legitimă apărare şi, de asemenea, ca măsură de constrângere impotriva unui stat care a violat această ordine juridică, cu condiţia ca ea să fie impusă de un organ care personifică voinţa comună a societăţii internaţionale.

O altă problemă cu care se confruntă comunitatea internaţională, este cea de menţinere a păcii. În actualul sistem al Relaţiilor Internaţionale, pacea este cel mai des încălcată de purtătorii sigiliului de ’’actori ai Relaţiilor Internaţionale’’. În acest context, Adunarea Generală a ONU respinge toate formele de presiune de natură politică, militară, economică, ideologică sau culturală din relaţiile internaţionale, condamnând ameninţarea cu forţa, recurgerea la forţă, la agresiuni directe sau indirecte, practica amestecului şi intervenţiei făţişe sau disimulate în treburile interne ale altor state, ceea ce periclitează pacea şi liniştea popoarelor, generând încordare şi conflicte în relaţiile internaţionale.

Promovarea şi consolidarea păcii de către comunitatea internaţională la momentul actual, presupune: a. instaurarea unei politici internaţionale noi, democratice şi echitabile; b. oprirea cursei înarmărilor şi orientarea resurselor tuturor popoarelor spre progres economico-social; c. intensificarea eforturilor pentru destindere şi colaborare între toate popoarele.

Soluţionarea irainică şi echitabilă a problemelor complexe cu care este confruntată lumea contemporană impune regândirea şi reaşezarea relaţiilor internaţionale pe temelia trainică a egalităţii şi respectului mutual, eliminării forţei şi ameninţării cu folosirea forţei, garantării condiţiilor dezvoltării libere, de-sine-stătătoare a tuturor popoarelor.

Garantarea păcii presupune o schimbare radicală în politica înarmărilor. Problema menţinerii echilibrului militar nu trebuie pusă în sensul completării arsenalului propriu pentru a nu rămâne în urma adversarului, ci în cel al reducerii sistematice a trupelor şi armamentelor pentru a realiza un echilibru în dezarmare, şi nu în înarmare. De curând, într-un studiu efectuat de Institutul internaţional de cercetări pentru pace se atrage atenţia asupra faptului că realitatea care se află în spatele egalităţii numerice - ce permite fiecărei părţi să o distrugă pe cealaltă de un număr egal de ori - o reprezintă avansul uneia din părţi, ceea ce ar deschide pericolul lansării unui război nuclear.

Loading...