Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Relaţia Ucraina – Uniunea Europeană

Programul Uniunii Europene Tacis a fost lansat în 1991 pentru Noile State Independente apărute pe harta politică a lumii după destrămarea Uniunii Sovietice. Printre ele menţionăm Ucraina, care se numără printre principalele ţări partenere ale programului TACIS. La momentul actual Ucraina reprezintă un interes strategic deosebit pentru Uniunea Europeană, dat fiind faptul că are o poziţie geografică favorabilă, prezenţei abundenţei resurselor naturale, precum şi din punct de vedere politic, reprezentănd un exponent al promovării democraţiei şi respectării depturilor omului.

După Rusia, Ucraina este beneficiarul principal al finanţării în cadrul programului Tacis. Bugetul programului Tacis pentru Ucraina în perioada 1991- 1999 a constituit 468,2 milioane euro, iar pentru anii 2000-2003 bugetul a însumat 200 milioane euro, inclusiv programul de securitate nucleară. Conform Programului Indicativ Tacis pentru anii 2000-2003, asistenţa tehnică acordată în prezent de Comisia Europeană (CE) Ucrainei se axează pe reforma instituţională, administrativă şi legală, cu un accent special pe consolidarea normelor de drept, sprijinirea sectorului privat şi dezvoltarea economică, precum şi pe asistenţa menită să atenueze impactul social al perioadei de tranziţie.

Începînd cu anul 1998, Comisia Europeană a donat Centrului de ştiinţă şi Tehnologii din Ucraina 10 milioane euro din fondurile Tacis. Odată cu închiderea centralei din Cernobоl la sfîrşitul anului 2000 şi introducerea surselor alternative, asistenţa CE în sectorul energetic prin intermediul programului de compensare a deficitului de combustibil include asistenţă suplimentară pentru importul combustibilului ucrainean. Securitatea nucleară constituie un alt domeniu prioritar pentru CE.

Proiectele Tacis în domeniul reformei instituţionale, administrative şi legale sunt axate pe modelarea structurii instituţionale într-una benefică pentru societate, bazată pe principiile democraţiei şi ale economiei de piaţă. Proiectele sunt elaborate în cadrul Acordului de Parteneriat şi Cooperare între Ucraina şi CE (APC). Unele sectoare de activitate presupun susţinerea instituţiilor cu scopul de a consolida normele democratice şi de a armoniza legislaţia, susţinerea instituţiilor de stat şi a structurilor guvernamentale cheie, precum şi sprijinirea instituţiilor de învăţămînt superior.

O importanţă deosebită a fost acordată procesului de consolidare a relaţiilor între structurile Tacis şi APC cu scopul de a utiliza resursele Tacis pentru a oferi sprijin Ucrainei în implementarea prevederilor APC. În acest context, armonizarea legislaţiei şi pregătirea Ucrainei pentru aderarea la Organizaţia Mondială a Comerţului constituie un moment important.

Dezvoltarea sectorului privat în Ucraina este printre priorităţile procesului de reformare a economiei naţionale. Activităţile în acest domeniu se axează pe asistenţa oferită întreprinderilor cu scopul restructurării, asigurarea unor surse de finanţare de lungă durată pentru întreprinderile private (implicit cu sprijinul sectoarelor bancar şi financiar) şi pe sprijinul acordat sectorului de afaceri. În domeniul privatizării activităţile sunt realizate prin comasarea sprijinului instituţional (cu preponderenţă prin intermediul Fondului de Proprietate de Stat) şi sprijinului acordat cu scopul privatizării unor întreprinderi.

Scopul programului Tacis în sectorul social este de a sprijini reformele de sistem pentru a consolida capacitatea Ucrainei de a depăşi impactul social al perioadei de tranziţie la economia de piaţă. Acest fapt contribuie la transferul responsabilităţii pentru sfera socială de la întreprinderile de stat la autorităţile de resort.

Începînd cu anul 1996, Ucraina a beneficiat de asistenţă Tacis şi prin intermediul Programului de cooperare transfrontalieră. De asistenţă s-au bucurat două puncte de frontieră (unul la hotar cu Polonia, şi celălalt cu Ungaria), un număr de proiecte ecologice şi un proiect de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii. Ucraina a participat cu succes în mecanismul Tacis de implementare a proiectelor mici de cooperare transfrontalieră.

În mai 1999 Comisia Europeană s-a angajat să acopere parţial deficitul de producţie a energiei electrice în perioada cuprinsă între închiderea staţiei atomico - electrice din Cernobоl în anul 2000 şi darea în exploatare a noilor reactoare de la staţiile atomico – electrice din Hmelniţk şi Roven. În timpul vizitei la Kyev în noiembrie 2000, Preşedintele Comisiei Europene Romano Prodi a promis alocarea unor resurse financiare nerambursabile în valoare de 65 milioane euro pentru a ajuta Ucraina să acopere necesităţile sale de energie electrică şi a numit perioada alocării grantului: anii 2000-2002. Fondurile alocate în cadrul programului de compensare a deficitului de combustibil constituie unul dintre cele mai mari granturi alocate vre-o dată de către UE celor 13 ţări partenere Tacis.

Armonizarea legislaţiei Ucrainei la cadrul legal al Uniunii Europene, realizată în cadrul Acordului de Parteneriat şi Colaborare (APC), este considerată drept una dintre condiţiile pentru apropierea de mai departe a părţilor şi avansarea Ucrainei pe calea integrării europene.

În cadrul programului Tacis deja de cinci ani activează proiectul UEPLAC. Activitatea centrului constă în sprijinirea organelor legislative şi executive în procesul de adoptare a actelor legislative, care ar corespunde cerinţelor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi legsilaţiei UE în vigoare. Proiectul colaborează cu administraţia Preşedintelui Ucrainei ( actualul preşedinte Victor Iuşcenco), Rada Supremă şi Cabinetul de Miniştri.

În concluzie vom menţiona că prin intermediul programelor de asistenţă a Uniunii Europene, Ucraine va beneficia de o condiţia favorabilă de aderare la politica externă a Uniunii Europene precum şi a politicii europene de securitate şi apărare.

Cu inaugurarea noului preşedinte, Victor Iuşcenco, relaţiile dintre Ucraine şi Uniunea Europeană întră întro fază relativ nouă de construcţie a dialogului politic.

Implimentarea parteneriatului de colaborare Belarus – Uniunea Europeană

Procesul evolutiv de extindere a Uniunii Europene a marcat o tentativă de aprofundare a intereselor oricărei ţări din spaţiul geografic european de a adera la Uniunea politico-economică europeană. Republica Belarus, ca unul din obiectivele fundamentale de bază în realizarea politicii sale externe, consideră perspectiva de integrare în Uniunea Europeană.

În data de 6 martie 1995, în cadrul vizitei preşedintelui Belarus la Bruxelles, a fost semnat Acordul de Parteneriat şi Colaborare între Republica Belorusia şi Uniunea Europeană.

În data de 15 septembrie 1997, Consiliul Europei a limitat aprofundarea relaţiilor cu această ţară, din cauza unor divergenţe iscate. Necătînd la toate acestea, cu ocazia deschiderii reprezentaţei OSCE în Belarus, în cadrul Asambleei Parlamentare OSCE din 2003 a fost remarcată o înviorare a dialogului politic între părţi.

Republica Belarus este un partener activ al programului Tacis începînd cu 1991. Aceastг ţară a beneficiat în perioada anilor 1991-1996 prin intermediul programului Tacis de asistenţă financiară în valoare de circa 76 milioane euro, inclusiv programele interstatale, multilaterale, precum şi programele de securitate nucleară. În cadrul programului naţional a fost acordată asistenţă în domeniul afacerilor şi dezvoltării sectorului privat, precum şi în alte trei domenii prioritare: producerea şi comercializarea producţiei agricole, sectorul energetic şi cel al transportului.

În pofida faptului că programul indicativ Tacis pentru Belarus pentru anii 1996-1999 nu a fost discutat, iar bugetul în valoare de 37 milioane euro nu a fost alocat din motive politice, în cadrul programului Tacis sunt desfăşurate anumite activităţi.

Astfel, în 1997 Comisia Europeană a elaborat un program special de dezvoltare a societăţii civile în Belarus cu bugetul de 5 milioane euro, scopul căruia a fost de a promova colaborarea cu mijloacele de informare în masă, organizaţiile nonguvernamentale şi tineretul. Propunerea a fost adoptată de Consiliul Miniştrilor în decembrie 1997 şi a fost remisă guvernului Belarus în martie 1998.

Guvernul Belarus a adoptat în iunie 1999 programul cu modificări neînsemnate, iar avizul oficial a urmat în noiembrie 1999.

În 2000, cinci milioane euro din fondurile Tacis au fost alocate pentru desfăşurarea Programului de proiecte mici în Belarus, activitatea cărora include dezvoltarea societăţii civile, instruirea managerilor şi programul pentru învăţămîntul superior Tempus.

Proiectul Tacis «Sprijin în organizarea sistemului de monitorizare internă a alegerilor parlamentare în Republica Belarus în 2000 şi a alegerilor prezidenţiale în Republica Belarus în 2001» este implementat în strînsă colaborare cu OSCE. Proiectul european a avut ca scop activizarea societăţii civile în procesul electoral prin organizarea unui sistem independent de monitorizare a alegerilor şi a avut o rezonanţă mare atît în Belarus, cît şi peste hotare.

Implimentarea proiectelor în Republica Belarus vor promova un scenariu de colaborare eficientă cu Uniunea Europeană, fapt care ar putea genera ridicarea ţării la un nivel politic nou, în relaţiile sale cu comunitatea internaţională.

Загрузка...