loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În evoluţia ei, geopolitica, a cunoscut într-o primă fază forma unui câmp de studiu format la întretăierea mai multor discipline ştiinţifice, aflându-se într-un stadiu informal, pentru ca ulterior să capete o formă instituţionalizată, fie ca subdisciplină a unei discipline formale, fie ca o disciplină de sine stătătoare.

Trebuie subliniat încă de la început că nu există o unitate de opinii în ceea ce priveşte locul geopoliticii în cadrul sistemului ştiinţelor. Cei mai mulţi cercetători situează geopolitica în cadrul ştiinţei geografice, alţii al celei politice şi în special în cel al relaţiilor internaţionale. În ultima perioadă tot mai mulţi cercetătorii înclină spre a-i decreta autonomia ştiinţifică, geopolitica afirmându-şi statutul de disciplină de sine stătătoare.

Raţiunile evoluţiei geopoliticii până la nivelul unei discipline bine conturate, sunt clare, ele explicându-se în primul rând prin necesitatea umplerii vidului creat de imposibilitatea ştiinţelor existente de a explica şi soluţiona anumite probleme cu care ne confruntăm în prezent.

În primele stadii ale dezvoltării sale, o disciplină nouă nu este decât un agregat de specialităţi născut din alte discipline. Astfel, geopolitica, începutului de secol XX, era mai puţin o disciplină ştiinţifică, cât un holding care regrupa cercetările din aceeaşi familie şi care numai făceau obiectul strict al disciplinelor lor de origine. Această formă de evoluţie nu reprezintă un caz singular, ştiinţe precum economia, sociologia, antropologia etc., au străbătut aceleaşi stadii în primii lor ani, pentru că în evoluţia oricărei ştiinţe există un moment de interdisciplinaritate, tradiţia profesională apărând mult mai târziu. În multe cazuri, numele noii ştiinţe reuneşte, inspirat în cazul geo-politicii, originea şi principalele ştiinţe ce s-au juxtapus.

În definirea actuală a geopoliticii deseori se confundă recombinarea cu sinteza. O recombinare este un amestec de fragmente de discipline, în timp ce sinteza aduce o nouă interpretare. Cu toate acestea fără o cunoaştere profundă a realităţilor geografice, economice şi sociale, fenomenul politic chiar privit într-o desfăşurare spaţială nu face decât obiectul unei „geopolitici desuete", nicidecum a unei discipline bazate pe metode şi principii ştiinţifice.

Geopolitica este, deci, o disciplină ştiinţifică aparţinând domeniului ştiinţelor social-politice, ce asigură prin intermediul factorului geografic, în mod constant prezent, ca oportunitate şi ca element de condiţionare, ca factor de putere, dar şi posibilă vulnerabilitate, ca suport dar şi în context general în care se desfăşoară acţiunea, legătura cu ştiinţele pământului, într-un mod deosebit cu geografia.

Loading...