loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Explicarea raporturilor în care se găseşte geopolitica, atât cu geografia politică, implicit cu geografia cât şi cu geoistoria, geoeconomia şi geostrategia, reprezintă un demers obligatoriu în stabilirea unei poziţii clare a disciplinei studiate în sistemul ştiinţelor. În plus, precizarea acestor raporturi poate aduce clarificări asupra obiectului de studiu specific.

Dacă geografia politică rămâne un domeniu al ştiinţei geografice, geopolitica transgresează limitele unei subordonării ştiinţifice clare, pentru a se constituii într-o disciplină ştiinţifică de sine stătătoare, păstrând o puternică legătură cu sora ei bună geografia politică.

Geopolitica nu se desprinde de geografia politică printr-o brutală ruptură, ea foloseşte materialul faptic riguros ordonat în cadrul abordării geografice, pentru fundamentare propriei construcţii ştiinţifice. Cuvântul cheie al raporturilor ce se stabilesc între geografie politică şi geopolitică este complementaritate, ambele servindu-şi informaţii definitorii cercetării specifice.

Deseori, însă, o falsă problemă îşi face loc în dezbaterile publice şi mai ales universitare, şi anume suprapunerea obiectului de studiu ce ar conduce la identificarea unuia şi aceluiaşi domeniu de cercetare sub două denumiri diferite, geografie politică şi geopolitică. Alimentarea acestei false opinii se face pe de-o parte din rezervorul perioadei de formare a celor două domenii, când rădăcina comună geografică inspiră simpliste suprapuneri, şi din cel al perioadei contemporane, când articolele jurnalistice şi discursurile politice, nedocumentate folosesc fără discernământ termenii şi contextele în care sunt plasaţi.

Geografia politică ca şi alte ramuri ale geografiei umane, precum geografia economică, socială, medicală ş.a., vizează caracterele geografice ale uneia dintre activităţile umane. În cazul nostru fiind vorba despre activitate politică raportată la mediul geografic, folosind modalităţile şi mijloacele specifice geografiei.

Geopolitica, formată la întretăiere geografiei, istoriei, ştiinţei politice şi ştiinţei relaţiilor internaţionale, introduce în definirea propriului obiect de studiu o serie de caracteristici metodologice proprii.

Loading...