loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Geopolitica, născută şi renăscută din necesitatea explicării anumitor probleme impuse de evoluţia generală a societăţii omeneşti şi din influenţa crescândă a modificărilor permanente politico- economice asupra conştiinţei omului şi a întregului sistem al vieţii social-politice şi culturale se găseşte şi acum ca şi în trecut în faţa unei crize de identitate.

Geopolitica a urmat, cum era şi firesc, acelaşi drum al acumulărilor de date şi a precizării metodelor de lucru, al definirii obiectului de studiu şi al stabilirii poziţiei în cadrul sistemului ştiinţelor.

Într-o perspectivă istoriografică, geopolitica cunoaşte trei perioade importante în evoluţia ei, de la un domeniu al cunoaşterii cu o sferă limitată de interes la o disciplină ştiinţifică cu o largă deschidere .

Prima perioadă care cuprinde sfârşitul secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX, până în 1945, reprezintă etapa apariţiei primelor idei, concepte, teorii şi a formării primelor şcoli de gândire geopolitică şi a cristalizării disciplinei ştiinţifice de mai târziu, într-un cuvânt o perioadă de clarificări şi acumulări. Sub o altă formulă această etapă se poate constituii ca perioada clasică a geopoliticii.

După 1945, geopolitica cunoaşte o perioadă de declin, datorată în special evoluţiei negative a gândirii geopolitice în perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial, în cadrul şcolii geopolitice germane. Pentru o lungă perioadă de timp asupra geopoliticii s-a aşternut liniştea academică.

O a treia perioadă a evoluţiei geopoliticii, cea a „ renaşterii", debutează la începutul anilor ' 80, sub forma reluări ideilor în discursurile politice, pentru a cunoaşte după 1990, un reviriment şi o largă acceptare, inclusiv academică.

Loading...