loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Pentru explicarea evenimentelor politice, sociale, economice, teoreticienii ştiinţei geopolitice au elaborat o serie de modele explicative, care, prin aplicare, au fundamentat un anumit comportament în relaţiile internaţionale.

Evoluţia geopoliticii este astfel marcată de geneza teoriilor ce explică comportamentul geopolitic al actorilor politici, sociali şi economici în cadrul sistemului internaţional.

Încă de la începuturile ei, geopolitica îşi bazează raţionamentele pe teorii specifice, chiar dacă deseori, greşit, domeniul teoriilor, ideilor, conceptelor şi în general al întregii construcţii ştiinţifice a fost considerat secundar în raport cu preocupările practice.

În acest sens, se impune o prezentare detaliată a principalelor teorii geopolitice, care vin să completeze aparatul metotolologic impus unei ştiinţe în formare.

Abordarea teoriilor geopolitice va fi realizată într-o ordine cronologică în cadrul celor două direcţii fundamentale ale gândirii geopolitice: geodeterministă şi geostrategică. în categoria teoriilor geodeterministe se încadrează teoria statului organic şi teoria spaţiului vital. În categoria teoriilor geostrategică intră: teoria puterii continentale, teoria ţărmurilor.

Loading...