loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Teoria statului organic ia naştere în cadrul curentului ştiinţific organicist, specific Europei sfârşitului de secol al XlX-lea, sub influenţa darwinismului social şi determinismului geografic.

Acest curent, puternic reprezentat în cadrul gândirii germane, are ca principali reprezentanţi pe Friederich Ratzel şi Karl Haushofer.

Friedrich Ratzel s-a remarcat în cadrul ştiinţei geografice prin importanţa acordată raportului existent între om şi mediu. Formaţia sa naturalistă în spiritul gândirii darwiniene, a determinat reorientarea concepţiei sale geografice spre descifrarea şi explicarea influenţelor pe care mediul le exercită asupra populaţiei umane. Din aceasta rezultă un punct de vedere determinist în întreaga construcţie ştiinţifică la Ratzel, chiar dacă relaţia om-mediu este abordată în ambele direcţii.

Două lucrări fundamentale cuprind esenţa gândirii lui Ratzel: Antropogeografia, publicată în 1882 şi 1891, respectiv primul şi al doilea volum, lucrare de bază în noua orientare a geografiei umane, şi Geografia Politică, publicată în 1897, în care este prezentat în detaliu rolul geografiei în istoria politică a diferitelor state.

în concepţia sa ştiinţifică se recunoaşte viziunea biologizantă, ideea de bază în construcţia teoretică fiind asemănarea între stat şi organismul viu, statul fiind subordonat „aceloraşi influenţe ca tot ce vieţuieşte". Limitele analogiilor sale de natură biologică sunt recunoscute de acesta, el afirmând că statul este un organism imperfect şi se bucură de o independenţă care nu este specifică plantelor şi animalelor. El susţine că, pe măsură ce are loc dezvoltarea tehnologică şi socială, statul politic se îndepărtează de fundamentul său organic.

Un continuator al ideilor lui Ratzel, este generalul-geograf Karl Haushofer, în a cărui gândire geopolitică se întâlnesc elemente aparţinând atât curentului statului organic cât şi celui geostrategic.

Contribuţia majoră adusă de Karl Haushofer la dezvoltarea geopoliticii nu poate fi trecută cu vederea, chiar dacă o lungă perioadă de timp aportul său a fost puternic contestat.

Datorită apropierii lui de cercurile de putere naţional-socialiste şi a promovării unor idei folosite în cadrul ideologiei celui de al III-lea Reich, geopolitica lui Haushofer a fost deseori etichetată, imediat după cel de-al doilea război mondial, ca o operaţiune de propagandă care urmărea să justifice ştiinţific cuceririle hitleriste.

în direcţia organicistă, el preia de la Ratzel în primul rând concepţia despre stat ca organism viu, cu fazele sale variabile de existenţă (naştere, maturitate, declin) determinate de variaţiile frontierelor şi graniţelor, şi conceptul de spaţiu vital.

Loading...